Ülevaade valla hetkeseisust ja tulevikuperspektiividest

Viljandi vallavalitsus tellis uuringu, mille eesmärk oli töötada välja lahendus, mil moel võiksid vallavalitsus ja selle hallatavad asutused pikemas perspektiivis toimida.

Uuring keskendus kuuele märksõnale: 1) Viljandi valla rahvastik, 2) Asutused ja teenused, 3) Töökohad, 4) Valla finantsid ja asutuste eelarved, 5) Kinnisvara ja 6) Muudatusprojektid.

Tutvustus koos aruteluga toimus 15. septembril 2021 Ramsi Vaba Aja Keskuses. Analüüsi tutvustust saab järele vaadata Viljandi valla YouTube'i kanalist.