« Tagasi

Tule vabatahtlikuks seltsiliseks!

MTÜ Seltsiks Sinule kutsub inimesi, kes tahavad osaleda vabatahtlike seltsilistena 2020. aastal ja ka edaspidi. Aitame koos muuta meie inimesi sallivamaks üksteise vastu ja märkama teisi meid ümbritsevaid inimesi.

Teretulnud on noored alates 16 aasta vanusest, „noored" ja vanad pensionärid, noored emad, kes saavad suhelda lapsi armastavate eakatega, aga ka omavanuste erivajadustega inimestega jne. Oodatud on vabatahtlikeks nii naised kui ka mehed.

Keda aidatakse?

Eesti Külaliikumine Kodukant hakkas 2018. aasta oktoobris sotsiaalministeeriumi tellimusel ja EL Sotsiaalfondi rahastusel hoolekandeteenuste juurde kaasama vabatahtlikke.

Pakume vabatahtliku seltsilise toetust täisealistele erivajadustega inimestele ning eakatele. Kuni 2020. aastani kestvasse testperioodi on kaasatud seitse maakonda: Lääne-Virumaa, Harjumaa, Hiiumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Võrumaa ja Viljandimaa.

Vabatahtlike pakutavad teenused ei ole mõeldud asendama sotsiaaltöötajat, vaid saavad pakkuda lisategevusi, mis tavapärase hoolekandeteenuse sisse ei mahu.

Mida vabatahtlikud teevad?

Meie esimese kuue kuu kokkuvõtted näitasid, et kõige sagedamini seisnes vabatahtlike tegevus inimliku toe pakkumises. Vabatahtlikud toetasid inimesi nende kodus (või hooldekodus), kuid inimestele oldi toeks ka väljaspool kodu, igapäevasel asjaajamisel või vaba aja veetmisel.

Vabatahtliku tegevus sõltub sellest, millist abi konkreetne inimene vabatahtlikult ootab ning millisel viisil ja määral saab vabatahtlik abi pakkuda. See lepitakse üldjuhul kokku inimese ja vabatahtliku koostöö alguses.

Ühe külastuse käigus võib vabatahtlik inimesele toeks olla väga erineval moel, alates toetavast vestlusest ja seltsi pakkumisest kuni praktilise abini (vastavalt vabatahtliku võimalustele ja oskustele) tegevustes, mida inimene iseseisvalt sooritada ei suuda, kuid mis on olulised toime tulemiseks kodus või aktiivseks osaluseks ühiskonnas.

Väljaspool kodu olid vabatahtlikud inimese saatjaks igapäevaeluks vajalike toimetuste tegemisel, peaasjalikult poes, turul, apteegis käimisel, sularaha välja võtmisel. Mitmel puhul oli vabatahtliku peamine ülesanne inimest vajalikesse kohtadesse transportida. Kuid oli ka neid inimesi, kes vajasid tuge ja praktilist abi asjaajamisel, nt arvete maksmisel või teenustega seotud toimingutes.

Vabatahtliku seltsilise põhimõte on teha võimalikult palju koos külastatavaga, et tuua teda välja värske õhu kätte, käia temaga koos poes, et ta saab ise valida endale kaupa; lugeda talle ette ja lasta tal ise lugeda ette jne.

Mida pakume vabatahtlikele?

Selleks, et vabatahtlikud ära ei väsiks, pakume vabatahtlikele projekti kehtivuse ajal koolitusi, arengupäevi ning klubilisi tegevusi. Kaetakse vabatahtlike seltsilistele tegevustega tekkivad transpordikulud.

Mai algul teeme koolituse Viljandimaa vabatahtlikele seltsilistele ja seltsidaamidele, vallavalitsuse liikmetele, sotsiaaltöötajatele; aktiivsetele kogukondade, külade ja MTÜde esindajatele.

Vabatahtlike kaasamist ja nende tegemist toetab Viljandi maakonnas MTÜ Seltsiks sinule koostöös MTÜdega Teeme ja Kodukant Viljandimaa.

Koostöös kogukondade, sotsiaaltöötajate või hoolekandeasutuste esindajatega leiame abivajajad. Vabatahtliku ja abivajaja ning sotsiaaltöötaja või hoolekandeasutuse esindaja vahel sõlmitakse hea tahte kokkulepe, kus on selgelt määratletud ootused, tegevused ja mahud vabatahtlikule.

Vabatahtlikud ja abivajajad on meil kajastatud selleks loodud andmebaasis, kus on näha lühikokkuvõte vabatahtliku tegevusest külastatava inimese juures.

Lisateave on Vabatahtlike Väravas, kus on leitavad kõik vajalikud juhendmaterjalid, uudislood ja kokkuvõtted (https://vabatahtlikud.ee/sotsiaal/). Viljandimaa koordinaator on Vally-Reet Järs (vally.reet@gmail.com, 5663 8655) ja projektijuht Eha Paas (ehapaas@gmail.com).

Liitu meiega!

Autor: Kadri Vollmann,

MTÜ Seltsiks Sinule liige ja

vabatahtlik seltsiline

Foto: Annika Veidenberg

Foto allkiri: Aktiivsed vabatahtlikud seltsilised saavad kord kuus kokku Kolga-Jaani raamatukogus