« Tagasi

Kasuta valla geoportaali!

Vallavalitsus kutsub vallaelanikke avaldama oma arvamust, märkama, tegema ettepanekuid ja juhtima tähelepanu kitsaskohtadele. Seda eriti praegu, kui toimub valla üldplaneeringu ja arengukava koostamine. Selliste ettepanekute tegemiseks on lihtne kasutada valla geoportaali ideekorje rakendust, mida saate teha kodus tugitoolist tõusmata või oma nutiseadmega teel olles.

Praegu näiteks palub vallavalitsus tähelepanelike vallakodanike abi mustkatetega vallamaanteedel parandamist vajavate aukude asukohtadest teavitamisel. Ideekorje rakenduses märkike koht kaardil, avanevas hüpikmenüüs valige valdkonnaks „liikluskorraldus" ja ettepaneku lahtrisse kirjutage näiteks „löökauk" .

Selleks, et hädapärased kohad meie teedel saaks parandatud võimalikult kiiresti juba selle aasta teehoiutööde hanke raames, siis palume probleemsetest kohtadest anda teada hiljemalt 20. juulil. Valla arengukava ettepanekuid ootame kuni 25. septembrini.

Raivo Laidma,
planeeringuspetsialist

Geoportaali ideekorje rakenduse leiad valla kodulehe ehituse ja planeerimise valdkonnalehelt.