« Tagasi

Vallavalitsuse ja -volikogu istungitel oktoobris

Viljandi Vallavalitsuse istungitel oktoobris/novembris 

 

  • Otsustati eraldada raha Mustla aleviku vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimiseks. Osaühingule Ramsi VK hüvitatakse kulud summas 56 778 eurot. 

  • Viljandi vallavalitsus otsustas võõrandada vallavara. Viljandi vallale kuulus tuletõrjeauto GAZ 66, mis on kasutuseta 2018. a sügisest. MTÜ Kärstna Kultuuriait esitas taotluse tuletõrjeauto ostmiseks 400 euro eest. Taotlus rahuldati. 

  • Kinnitati Uusna lasteaia Tõruke ja Viiratsi lasteaia Rüblik hoolekogu koosseisud. 

 

 

Viljandi Vallavolikogu istungil oktoobris 

  • Otsustati vastu võtta Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2020 – 2024. Tunnistati kehtetuks Viljandi Vallavolikogu 25. septembri 2019.a. määrus „Viljandi valla eelarvestrateegia aastateks 2019-2023. 

  • Võeti vastu lapsehoiuteenuse rahastamise kord. Määrus reguleerib Viljandi valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt lapsehoiuteenuse rahastamist. 

  • Otsustati vastu võtta sotsiaaltransporditeenuse määramise ja osutamise kord. Määrus sätestab sotsiaaltransporditeenuse korraldamise, määramise ja osutamise ning kulude katsmise korra Viljandi vallas. 

  • Otsustati toetada Viljandimaa Vabadussõjas langenute mälestussamba taastamist esialgsel kujul, Viljandi linnas, Vabaduse platsil. 

Järgmine vallavolikogu istung toimub 25. novembril.