« Tagasi

Paistel pidas sünnipäeva

Paistu rahvamaja eakate tantsurühm Paistel pidas 19. novembril 20. sünnipäeva.

15. oktoobril 1999. aastal kutsus staažikas tantsujuht Meeli Kadaja kokku 8 tantsuhuvilist naist, kelle elus tants oli olnud tähtsal kohal ja kes ei tahtnud leppida tõdemusega, et nad enam tantsida ei saa. Nii sündiski kuldse keskea piirile jõudnud naiste tantsurühm, mis hiljem hakkas kandma nime Paistel.

Alustati lihtsate seltskonnatantsudega nagu „Aleksandra valss" ja „Tu step". Järgmisel aastal liitus veel naisi ja kuna rahvamajal olid olemas rahvarõivad, sai seada juba kõrgemaid eesmärke. Osaleti rahvamaja ja valla sündmustel, võeti vastu küllakutseid viia tantsurõõmu kaugemalegi.

Rühm on siiani osalenud kõigil maakonna ja Lõuna-Eesti memme-taadi pidudel ja Mulgi pidudel.

Väga põnevaks ettevõtmiseks oli osalemine Teate Tantsul 2011. Sündmuse käigus läbiti tantsides kõik maakonnad. Üks rühm läbis 4-5 km ja kokku tantsiti läbi üle 1000 km. Eesmärgiks oli Eesti rahva ühendamine ja rahvatantsu populariseerimine.

2008. aastal otsustas Meeli Kadaja peale oma 70. juubelit pensionile jääda ja rühma võttis oma hoole alla samuti staažikas tantsjuht Maie Roosimaa.

Peale tantsimise on eakatele inimestele väga vaja ka teistega suhelda, oma rõõme ja muresid jagada. Nii tähistataksegi rühmas kõigi liikmete sünnipäevi, peetakse jõulupidusid ja võetakse muud ühiselt ette.

Rühmas tantsib 12 naist, kes tulevad kokku ümbruskonna küladest. Kaugemalt tulijad toob valla autoga kohale Merike Kukk, suur tänu talle selle eest!

Soovin tantsurühma naistele head tervist, rõõmsat meelt ja jätkuvat tantsulusti!

Piia Mänd,
Paistu rahvamaja juhataja

 

Foto: Piia Mänd

Tantsurühm  Paistel andis sünnipäeval väikese kontserdi ja ühiselt tehtut meenutati vanu fotosid vaadates.