« Tagasi

Meleski ja Oiu haruraamatukogude teenus korraldatakse ümber

Kolga-Jaani rahvaraamatukogu korraldab alates 1. jaanuarist 2021 ümber teenuse osutamise vormi Meleski ja Oiu haruraamatukogude piirkondades. Muudatuste põhjuseks on seni kasutusel olnud ruumide halb tehniline olukord ja mittevastamine töökeskkonna ohutuse ja töötervishoiu nõuetele.

Sellest tulenevalt on mõlema haruraamatukogu ruumid sobimatud raamatukoguteenuse osutamiseks. Piirkonna inimeste paremaks teenindamiseks muudetakse praegune raamatukoguteenuse pakkumine paindlikumaks.

Ruumides oli tervisele ohtlik hallitus

Oktoobri alguses tegi tööinspektsioon koos Kolga-Jaani rahvaraamatukogu direktoriga Oiu ja Meleski raamatukogude ruumides omapoolsed vaatlused ja edastas muutmist vajavate tegurite nimistu. Välja olid toodud nii puudused töökeskkonnas vajalike ruumide osas (mõlemas raamatukogus puudub tualettruum) kui hoonete üldine korrasolu ja tõenäoliselt veekahjustustega kaasnenud tervisele väga ohtliku hallituse olemasolu.

Vallavalitsuse tellitud esmased hinnapakkumised puuduste likvideerimiseks küündisid suurusjärku 150 000 €. Arvestades mõlema haruraamatukogu kasutustihedust ja teeninduspiirkonna elanike arvu, ei ole nii suure investeeringu tegemine hetkel jätkusuutlik ja põhjendatud.

Et Meleski ja Oiu piirkonna inimesed saaksid raamatuid ikka edasi lugeda ega peaks käima tervisele kahjulikes ruumides, korraldab Kolga-Jaani rahvaraamatukogu töö ümber.

Meleskis tuuakse raamatud koju kätte

Edaspidi saavad Meleski haruraamatukogu lugejad raamatukoguteenust kasutada koduteenuse vormis. See tähendab, et lugeja helistab raamatu(te) laenutamise soovi korral selleks ette nähtud telefoninumbrile ja peab Meleski raamatukoguhoidjaga maha meeldiva vestluse, mille tulemusena selgub lugejale huvi pakkuvate raamatute nimekiri.

Seejärel toimetab raamatukoguhoidja soovitud raamatud lugejale ise koju.  Kui raamatud on läbi loetud, võtab lugeja raamatukoguga uuesti ühendust ja hoidja tuleb neile ise järele. Loomulikult tuuakse soovi korral ka uus lektüür asemele.

Oius liikuv raamatukoguteenus

Oiu haruraamatukogu teeninduspiirkonna lugejate teenindamist on kavas jätkata liikuva raamatukoguteenusena Valma külamajas, kus selline formaat on kasutusel juba mõnda aega. See on teenuse vorm, kus raamatukogu käib külamajas konkreetse ajagraafiku alusel. Uuest aastast on plaan raamatukogukohtumised muuta iganädalaseks.

„Minu meelest on see praegu sobiv variant ja inimesed on ka arvamusel, et tihedamini pole mõtet, kuna nad ei jõuaks raamatuid läbi lugeda," kommenteeris  raamatukogu kasutamise vormi Valma külamaja perenaine Anne Schvede.  Uuest aastast on plaan raamatukogukohtumised külamajas muuta iganädalaseks.

Lisaks plaanib uue aasta algusest vald Meleski ja Oiu raamatukogu lugejatele võimalust tasuta bussiga sõita kaasaegsesse ja mugavasse Tänassilma raamatukogusse, kust buss viib lugejad ka kodukülla tagasi.

Nagu kõik teised teenusepakkujad, peavad ka raamatukogud ajaga kaasas käima ning uute oludega kohanema. Tähtis on, et raamatukoguteenus inimestele vajalikus vormis ja külastajale sobilikul ajal kindlasti säiliks ja kättesaadav oleks.

Are Tints,
kultuurispetsialist

Foto: Kristel Jaago

Meleski raamatukogus hallitasid ka raamatud.

 

Kommentaar

Kristel Jaago,
Kolga-Jaani Rahvaraamatukogu direktor

 

Mis seal salata, on kahju küll, et pikki aastaid külas tegutsenud raamatukogud tuttavates asukohtades uksed peavad sulgema. Siiski hoonete seisund on sedavõrd halb, et remont ei oleks lihtsalt mõistlik, lisaks asume Oiu raamatukoguga eraomanikule kuuluval pinnal.

Ma rõõmustan, et selle võrra laiendame lugejate teenindamist heledates sõbralikes ruumides Valma külamajas ja Tänassilma raamatukogus. Nii lugejad kui ka raamatukoguhoidja väärivad võimalust lugeda-töötada soojades kaasaegsetes raamatukoguruumides, kus nende tervis ja heaolu on hoitud. Milline tööandja võiks lubada tänapäeval töötamist või teenuse osutamist hoones, kus puudub WC ja vesi ning levib hallitus?

Ma väga loodan, et senised lugejad leiavad tee uutesse ruumidesse Valmas ja Tänassilmal või Leies. Vahemaad ei ole tegelikult pikad ning ilma autota liikujatele on tasuta võimalus  bussiga kohale tulla. Kuigi vana oli armsaks saanud, siis andes uuele võimaluse, võib sellest saada varsti omane. Seda enam, et loodame jätkata koos lugejatele tuttava sõbraliku raamatukoguhoidja Astrid Drevinguga.