« Tagasi

Tarvastu koolid olid distantsõppel

Kui kevadisest distantsõppest sai kokkuvõte tehtud, siis tuli õpilastelt tagasiside, et koolis on ikka parem ja rohkem sellist aega ei taha.  Ometi jõudis see aeg kätte varem, kui oleksime osanud arvata. Terviseameti korraldusel jäi terve kool alates 20. novembrist distantsõppele. Kuna Tarvastu Muusika- ja Kunstikoolis käivad samad õpilased, siis puudutas see ka selle kooli õppetööd.

Kui hakkasid tulema uudised, et  koolid jäävad osaliselt või täielikult distantsõppele, siis kaalusime oma kooli õpilaste liikumist ja kokkupuuteid. Arvestades, et meie piirkonna õpilased kooli saamiseks kasutavad ühistransporti, toob see paratamatult kaasa suure ristsuhtluse. See on meie ohukoht.

Kevadisest distantsõppest saadud kogemus andis võimaluse kiiresti õppetöö ümber korraldada. Kõikidel õpilastel ja õpetajatel on oma Teamsi konto, mille abil saavad ka huvikooli õpetajad õpilastega kontakti.

Augustis tutvusime  vastava keskkonna võimalustega ning jagasime kogemusi. Distantsilt käib õpilastel õppimine nii iseseisvalt kui ka videotundidena. Kevadine kogemus näitas, et distantsõppel olles on väga oluline aja planeerimine.

Valvelolek jääb tegelikult terveks õppeaastaks. Ees on jõuluaeg.  Arvan, et selle aasta üks suuremaid jõulusoove on, et jääksime terveks.

Kaunist ja rahulikku jõuluaega!

Ene Savi,
Tarvastu Gümnaasiumi ja Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli direktor

Foto: Lea Küla

Tarvastu gümnaasium oli peaaegu kaks nädalat üsna tühi – majas oli vaid direktor ja veel mõned inimesed. Õppetöö jätkus majas 2. detsembril.