« Tagasi

Vabadussõjas langenute nimed jäädvustatakse Paistu kirikus

Tänavu möödus 101 aastat Tartu rahulepingu allkirjastamisest Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel, millega lõpetati Vabadussõda, määrati kindlaks Eesti idapiir ning Nõukogude Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust.

Aasta-aastalt on Tartu rahu aastapäeva ja Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamine rahva hulgas muutunud populaarsemaks. Avaldatakse austust Eesti vabaduse eest võidelnutele ja võitluses hukkunutele, jäädvustatakse hukkunute nimesid ja elulugusid. Selliste mõtetega, et jäädvustada Vabadussõjas langenud nimed mälestusplaatidele, liigutakse edasi ka Paistu kihelkonnas.

Aasta tagasi alustas ettevalmistustega ka väike algatustoimkond, et välja selgitada need nimed, kes Paistu kihelkonnast langesid Vabadussõjas ja leida koht nende nimeplaatide paigutamiseks. Valikus oli kaks kohta: kas Paistu Maarja kirikusse plaatidega seinale või plaatidega kiriku aeda, Vabadussamba juurde.

Paistu Maarja koguduse ettepanekul alustati vallas ehitusteatise menetlemist Ülo Tuvi eskiisprojekti põhjal Vabadussamba juurde. Nähti ette kaheksa plaadi paigutamist kaldega kahele madalale alusele, millega olid nõus ka valla arhitekt Elo Talvoja ja Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Anne Kivi.

Seisukohad muutusid pärast 19. jaanuari Viljandi vallavalitsuse istungit, kus sooviti näha Vabadussamba juures terviklahendust kõigile neile, kellele see sammas siia püstitatud on, seda koos haljastuse ja valgustusega (Viljandi Muuseumi direktori Jaak Pihlaku ettepanek).

Muinsuskaitseameti Viljandimaa nõunik Anne Kivi selgitas koosolekul langenute nimede jäädvustamist kirikusse Tarvastu kiriku näitel ja anti soovitus vallavalitsuse esindajale Ülo Tuvile kutsuda kokku uus arutelukoosolek koos kõigi osapooltega parima lahenduse saamiseks.

Uus arutelu-koosolek toimus 29. jaanuaril, kus jõuti kompromissini Paistu Maarja Kogudusega ja otsustati:

  • Paistu kihelkonnast Vabadussõjas langenute nimed jäädvustatakse Paistu kirikusse põhjaseinale. Plaadi materjaliks on graniit, plaadi paksusega 3-5 cm. Plaadid kinnituvad seinale poltidega ja on remondi korral eemaldatavad. Nimed kantakse plaatidele kuldsete tähtedega.
  • Toimkond peab tellima plaatide kunstilise kujunduse, mis kooskõlastatakse Muinsuskaitseameti ja Paistu Maarja Koguduse juhatusega, pärast seda antakse töö kiviraidurile tegemiseks.
  • Nimed kontrollitakse üle Jaak Pihlaku ja Tiina Tafenau poolt.
  • Plaatidele peavad ära mahtuma saja langenu nimed.
  • Nimeplaadid on kavas Paistu kirikus avada võidupühal, 23. juunil 2021.
  • Jätkatakse võimaluste otsimist trükise (voldiku) väljaandmiseks langenute nimede ja elulugudega.
  • Leida kompromiss Holstre Külaseltsiga ja kasutada Riigikogu poolt eraldatud 4 000 eurot sihipäraselt selleks otstarbeks.

 

Toimkonna nimel

Ülo Tuvi

Viljandi vallavalitsuse liige