« Tagasi

Mõtteid vabariigi aastapäeva puhul!

Vallavanema veerg

Möödunud Eesti Vabariigi 103. aastapäeval saime tunda ühiselt rõõmu meie oma rahvusriigi iseseisvuse ja vabana hakkama saamise üle. Vabadus ise otsustada ja valikuid teha on suur luksus ja samas ka suur vastutus. Samas oleme teinud otsuseid, mis meie vabariiki on sidunud teiste riikidega ja andnud juurde kohustusi, kokkuleppeid ja riikide vahelisi rahvusvahelisi suhtlemise reegleid. Kõik need Eesti Vabariigi sammud kuhugi kuuluda ja kellegagi koostööd teha, on tehtud ainult ühel kindlal eesmärgil: tagada Eesti Vabariigi iseseisvus ja eesti rahva vaba enesemääramise õigus ka tulevikus.

Täna läheb Eestil väga hästi. Meie riigi sisemajanduse kogutoodang ühe inimese kohta on ligilähedane Euroopa keskmisele. Kunagi varem pole Eesti riik olnud nii rikas ja edukas kui täna. Kas seda rikkust tunnetab ka iga meie riigi kodanik, on juba omaette küsimus.  Viimasel maakonna edukamate ettevõtete valimisel sai aga kõige kõrgemaid hindeid just see ettevõte, kes suudab luua palju töökohti ja samas oma töötajatele ka head palka maksta. Ehk peakski meie riigi üks väljakutseid või eesmärke olema meie rahva keskmise palga tõstmine ja kodanike rahulolu, õnnetunde tõstmine?

Nüüd ka meist. Kas meie vallal ja meie valla inimestel läheb hästi? Kindlasti ei ole sellele ühest vastust. Lahendust vajavaid probleeme on palju ja iga päevaga lisandub juurdegi. Õige valiku tegemine on alati raske ja keeruline, sest kõiki probleeme ja ootusi korraga lahendada pole võimalik, selleks kõigeks korraga ei jätku rahagi. Usun, et valda viib edasi tõdemus, et kõiki elualasid ja tahke on vallas vaja võrdselt arendada ja kõige selle juures silmas pidada valla kodanike huvisid. Pidades silmas just inimest ja tema otseseid vajadusi ning soove, jõuab ka Eesti Vabariigi üldine edu iga inimeseni. Just selle eesmärgi nimel peame pingutama.

Eesti Vabariik on ikka veel noor. Eriti noor on meie demokraatia ja meie riigi kodanike oskus ning valmisolek arvestada arvamuste paljususega. Täna valitseb veel sageli meie südametes soov jääda just oma arvamusega alati võitjaks. Me nõuame kõigi arvamustega arvestamist, et keegi ei tunneks, et temaga ei arvestata. Seda aga, kuidas demokraatlikus riigis kokkuleppeid saavutada, me kahjuks väga arutada ei soovi. Kas ühisosa leidmine ei tähenda mitte seda, et kõik natuke oma soovides järele annavad ja nii leitakse ühisosa?

 Olen kindel, et tülist väsitakse alati ja tõusevad esile inimesed, kes ei keskendu mitte vastandumisele, vaid on valmis pigem leidma eriarvamuste juures ühisosa, et koos sellega  ühiskonda edasi viima. Loodan, et üsna pea harjume teadmisega, et tõeline võit tähendab seda, kui enamus osapooltest tunneb ennast võitjatena. 

 Meie, Eesti Vabariigi kodanike parim sünnipäevakink oma riigi 103. sünnipäevaks olekski ühine arusaam ja soov  hoida ning viia elu edasi sellises  Eesti Vabariigis, kus on tasakaalus vabadused, õigused ja kohustused.

Ela igavesti, Eesti Vabariik!

Alar Karu  vallavanem

Pildi allkiri

Lipurung tõi Vabadussõja mälestussammaste juurde austust avaldama nõnda palju rahvast, mida aastaid polnud nähtud.