Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Viiratsi kaugküttesüsteem sai tunnustusmärgise "Tõhus kaugküte"

Eesti jõujaamade ja kaugkütte ühingu (EJKÜ) aastakonverentsil „Ressursitõhus võrguenergia 2030"anti üle tunnustusmärke energiatõhusatele kaugküttesüsteemidele. Advenile anti tunnustus seitsmele võrgupiirkonnale üle Eesti ning lisaks värskendati juba olemasolevaid märgiseid. 

Adven Eesti tegevjuhi Urmo Heinami sõnul pole tegemist pelgalt toreda tunnustusega, vaid võib piirkonnas elavate inimeste jaoks reaalset väärtust luua.  

„Märgis on ideaalne vahend tõendamaks ja informeerimaks, et kaugküttevõrk vastab energiatõhususe määruses sätestatud tingimustele tõstes hoone energiatõhusust tervikuna ning seeläbi ka kinnisvara enda väärtust. Märgisega kaugküttepiirkondades pole hoonete omanikel enam vajadust investeerida lokaalsetesse soojuse tootmise seadmetesse, et täita hoone energiatõhususe miinimumnõudeid ning vabanevad vahendid saab suunata hoone välispiirete ja ventilatsioonisüsteemi parendamiseks," selgitas Heinam märgise olulisust elanike vaatest. 

Hoonete renoveerimisega ning uute hoonete rajamisega on tihedalt seotud ka käesoleva aasta 1. Jaanuaril jõustunud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määrus nr 63 „Hoone energiatõhususe miinimumnõuded", mis nüüdsest väärtustab energiatõhusat kaugkütet ja kaugjahutust ning võtab selle arvesse hoone investeerimisvajaduse määramisel. 

„Märgisega soovime esile tõsta kaugkütet kui, keskkonnasõbralikku ning kaasaegset soojusvarustuse süsteemi, mis vastab kõigile energiatõhususe nõuetele", sõnas EJKÜ tegevjuht Siim Umbleja. Märgis võimaldab suurendada tarbijate teadlikkust ja huvi soojuse tootmiseks kasutatavate kütuste kohta, mis omakorda motiveerib tootjaid eelistama taastuvaid energiaallikaid. Lihtsustatult hinnatakse märgise väljastamisel kaugküttesüsteemis oleva taastuvenergia ja koostootmise osakaalu.  

Umbleja tõi välja, et „Tõhus kaugkütte" märgis väljastatakse kaugküttesüsteemile viieks aastaks ning märgise saanud ettevõte peab märgise tingimustele vastavust tõendama vähemalt kord aastas. Märgise nõuetele vastavust hindab ja märgise väljastab kolmeliikmeline komisjon. 

Adveni Eesti piirkondadest märgise Kunda, Väike-Maarja, Adavere, Viiratsi, Narva-Jõesuu, Viimsi ja Haabneeme ning Põltsamaa võrgud, kus viimase aasta jooksul on mindud üle taastuvale biokütusele. Lisaks vaadati korraliselt üle ning kinnitati taaskord juba varasemalt saadud Laagri ja Loo võrgupiirkondade märgised.  

 

Adven Eesti on üks suurimaid energiatootjaid Eestis, pakkudes terviklikke energialahendusi ja energiamüüki tööstus- ja kinnisvara sektoris. Lisaks toodab ja edastab Adven toasooja 19 kaugküttepiirkonnas üle Eesti ja edastab maagaasi 18 võrgupiirkonnas.  

Eesti Jõujaamade ja Kaugkütte Ühing on 1995 aastal loodud Eesti suurim ja vanim energeetikaja soojusvaldkonna ettevõtteid esindav ning nende ettevõtete ühishuvide nimel tegutsev organisatsioon. Täna kuulub ühingusse 42 ettevõtet sh 30 energia- ja võrguettevõtet ning 12 tehnoloogiaga, projekteerimisega ning ehitamisega tegelevat ettevõtet.  

 

Lisainfo:  

Urmo Heinam, Adven Eesti tegevjuht, urmo.heinam@adven.com, tel. +372 6678651  

Pilt: Tõhusa kaugkütte märgised (autor: Toomas Kundla)