Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Noored õppisid Mustlas koolitelevisiooni tegema

10.-12. oktoobrini viibisid 21 meediahuvilist Viljandi valla noort Tarvastu gümnaasiumis meedialaagris, õppides tegema koolitelevisiooni, et panna alus ühisele koolitelevisiooni projektile.

Kolme päeva jooksul õppisid noored üllatavalt kiiresti selgeks televisioonis kasutatavad meediažanrid ja kasulikud nipid hea loo tegemiseks. Nad said panna oma loovuse tööle ja teoreetilisi teadmisi kohe ka praktikas rakendada. Laagri lõpuks valminud lood olid väga põnevad ning nendest sai kokku panna ka ühe laagrisaate.

Noori käisid inspireerimas ka mitmed oma ala asjatundjad. Neljapäeval külastasid laagrilisi Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi meediasuuna õpilased ja juhendajad. Reedel rääkis Kristjan Kivistik Stuudiopunktist sellest, kuidas filmida head videoklippi ja hiljem ka kokku panna. Õhtupoolikul oli külas teletäht Maire Aunaste, kes vürtsitas õhtut lugudega televisioonist läbi aegade.

Nende meediapäevade eesmärk ei olnud ainult õpetada huvilisi koolitelevisiooni tegema, vaid alustada ka Viljandi valla koolide ühise koolitelevisiooni projektiga. See tähendab, et iga kool saadab ideaalis iga kuu uudisklipi, millest pannakse kokku ühine saade ja jagatakse kõikidele valla koolidele. Selle projekti eesmärk on aktiivselt koolitelevisiooni abiga jagada teiste oma valla koolidega huvitavaid hetki enda koolist. Valla koolide meediapäevadest võtsid osa Kolga-Jaani Põhikooli, Leie Põhikooli, Saarepeedi Kooli, Viiratsi Kooli, Paistu Kooli ja Tarvastu Gümnaasiumi noored.

Maarja Evert

 

Fotol: Maire Aunaste tulevasi teletegijaid juhendamas.

Foto: Maarja Evert