Hädaohus olev laps

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis:

  1. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest.
  2. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne (kohene), et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada.
  3. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse.
  4. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast.

 

HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST teata KOHE politseile hädaabinumbril 112.