Hajaasustuse programmi taotlusvoor 2019. aastal

10.06.19

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon külastab 2019. aasta taotlusvoorus nõuetele vastava taotluse esitanud taotlejate majapidamiste olukorraga ja kitsaskohtadega kohapeal ajavahemikul 11. juuni 2019 kuni 18. juuni 2019.

 

Viljandi Vallavalitsuse korraldusega nr 2-3/482 31.mai 2019 moodustati Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon koosseisus:

Rivo Aren – komisjoni esimees
Mati Valli;
Rein Anton;
Karin Saar;
Luule Vitsur.
 

Hajaasustuse programmi 2019. aasta taotlusi võeti vastu 11. märtsist 13. maini. Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike püsimisele neis piirkondades.

Toetatakse kodumajapidamiste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemidega ning juurdepääsuteedega seotud tegevusi. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri järgi on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu sõlmimiseni selles majapidamises, millele nad toetust taotlevad.

Maksimaalne toetus programmist on ühe majapidamise kohta 6500 €, omafinantseering peab kokku moodustama vähemalt kolmandiku projekti kuludest.

 

Taotlus koos vajalike lisadega tuleb esitada hiljemalt 13. maiks 2019 paberil või digitaalselt allkirjastatuna

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 

Enne taotluse esitamist tasub vallast nõu küsida Rivo Aren, tel 5156678 või e-posti teel rivo.aren@viljandivald.ee

 

Rivo Aren

Kolga-Jaani piirkonnajuht

Toimetaja: KATI-KATRI KOPPEL