Hajaasustuse programm 2019

5.02.20

Hajaasustuse programmi 2019 aasta taotlusvoor 

Taotlus koos vajalike lisadega tuli esitada allkirjastatuna paberil või digitaalselt Viljandi vallavalitsusele: Kauba tn 9, Viljandi, 71020 Viljandi maakond või viljandivald@viljandivald.ee , Tarvastu teenuskeskus, Posti 52e, Mustla alevik või tiina.almers@viljandivald.ee , Kolga-Jaani teenuskeskus, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani alevik või rivo.aren@viljandivald.ee    

Taotlejale vajalike dokumentidega saab tutvuda:

Hajaasustuse  programm 2019, https://www.riigiteataja.ee/akt/117082018007

Aruande vorm:

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

 

Taotlus tuleb esitada iga toetatava valdkonna kohta eraldi.

 

Enne taotluse esitamist tasub nõu küsida Rivo Aren, tel 5156678 või e-posti teel rivo.aren@viljandivald.ee

 

Taotlusdokumendidhttps://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Puurkaevu rajaminehttps://www.keskkonnaamet.ee/sites/default/files/public/valdkonnad/puurkaevu_rajamine.pdf