Hanked

Pealkiri Muudetud kuupäev Publitseeri kuupäev
HANGE: Viljandi Vallavalitsus soovib hinnapakkumisi Vaibla külas detailplaneeringu koostamiseks 29.11.2019 29.11.2019
Hange: Viljandi valla teede ja tänavate lumetõrje aastatel 2019-2022 18.10.2019 17.10.2019
HANGE: Kolga-Jaani mänguväljaku projekteerimine ja ehitus 19.11.2019 23.09.2019
Hange: detailplaneeringu koostamine Järtsaare külas ehitusõiguse määramiseks 23.09.2019 19.09.2019
HANGE: Pärsti lasteaia renoveerimine 18.09.2019 17.09.2019
Hange: Heina tänava sademeveetrassi ehitamine 09.07.2019 09.07.2019
HANGE: Ramsi-Rahetsema kergliiklustee ehitus (viitenumber 210093) 02.07.2019 02.07.2019
HANGE: Heimtali Põhikooli staadioni rajamine 28.06.2019 28.06.2019
HANGE: Kärstna Hooldekodu remonttööd ja tuleohutusega vastavusse viimine 07.06.2019 07.06.2019
HANGE: Viljandi Vallavalitsus rendib 48 kuuks 35 arvutit koos monitori ja lisaseadmetega 27.05.2019 27.05.2019
Hange: Tarvastu ordulinnuse varemete (mälestis reg. nr. 14673) konserveerimise III etapp 22.04.2019 22.04.2019
HANGE: Saarepeedi Kooli ventilatsiooni projekteerimine ja ehitamine 17.04.2019 17.04.2019
Hange: Mustla jäätmejaama projekteerimine 08.04.2019 08.04.2019
Hange: Viljandi valla heakord ja haljastus 2019-2021 29.03.2019 29.03.2019
Hange: Viiratsi aleviku jäätmeaia projekteerimine ja rajamine 04.09.2019 22.03.2019
Hange: Kastiga kaubiku kasutusrendile võtmine 28.02.2019 28.02.2019
Hange: Viljandi vallas, Kolga-Jaani alevikus Põltsamaa mnt 2 kinnistule müratõkkeseina projekteerimine ja ehitamine 27.02.2019 27.02.2019
Tarvastu käsitöökoja siseõue piirdemüüri restaureerimine 06.02.2019 06.02.2019
HANGE: Tomuski tee tänavavalgustuse rekonstrueerimine 22.01.2019 22.01.2019
HANGE: Leie küla tänavavalgustuse rekonstrueerimine 10.05.2019 16.01.2019