Viljandi valla hariduspreemia

Õpilased, kes lõpetasid või on lõpetamas kooli suurepäraste tulemustega saavad taotleda Viljandi vallavalitsuselt hariduspreemiat kuu aja jooksul pärast lõpetamist.

Hariduspreemia eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendamist ning motiveerida õpilasi edu saavutama. Tunnustus on mõeldud õpilastele või üliõpilastele, kelle tulemused kooli lõpetamisel on suurepärased ning kes elavad Viljandi vallas või on lõpetanud vallas põhikooli või gümnaasiumi.

Hariduspreemia liigid on:

 • kõrgkooli lõpetamine cum laude (500 eurot);
 • gümnaasiumi lõpetamine medaliga (kuldmedal – 300 eurot, hõbemedal –  200 eurot);
 • põhikooli lõpetamine kiitusega (200 eurot);
 • kutseõppeasutuse lõpetamine kiitusega (200 eurot);
 • huvialakooli põhiõppe lõpetamine kiitusega (100 eurot);
 • rahvusvahelisel olümpiaadil või ainekonkursil osalemine (preemia suurus määratakse vallavalitsuse korraldusega).

Hariduspreemia määramiseks tuleb kõrgkooli lõpetajal esitada elektrooniliselt allkirjastatud taotlus vallavalitsusele kuu aja jooksul peale lõpetamist, milles märgitakse:

 • taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja elukoha aadress;
 • hariduspreemia aluseks olevate dokumentide koopiad;
 • arvelduskonto omaniku nimi, arvelduskonto number ja panga nimetus.

Hariduspreemia määramiseks tuleb hariduspreemia saajal või tema seaduslik esindajal kuu aja jooksul peale lõpetamist/rahvusvahelist olümpiaadi/ainekonkurssi esitada vallavalitsusele elektrooniliselt allkirjastatud taotlus, milles märgitakse:

 • tunnustamisele esitatava õpilase ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoha aadress;
 • hariduspreemia aluseks olevate dokumentide koopiad;
 • arvelduskonto omaniku nimi, arvelduskonto number ja panga nimetus.

Põhjendatud taotluse alusel võib vallavalitsus hariduspreemia määrata üliõpilasele, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress õpingute tõttu ei ole Viljandi vald, kuid kes on lõpetanud Viljandi vallas põhikooli või gümnaasiumi.

Loe lähemalt siit