Hoolekogu

Nimi Roll
Aiki Aunap

vanemate esindaja

Ene Männik

vanemate esindaja - hoolekogu esimees, eneriine20@hot.ee

Varje Reede 

õpetajate esindaja

Väino Viidebaum

lasteaia pidaja esindaja

 

Alus: Viljandi Vallavalitsuse 17.10.2018 korraldus nr 2-3/951 „Vana-Võidu Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine"