Huvihariduse ja -tegevuse finantseerimise

Viljandi vallas reguleerib huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimist ja toetamist "Viljandi valla eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse finantseerimise ning toetamise kord". Määrusest tulenevalt sõlmib vallavalitsus koostöölepinguid huvihariduse ja -tegevuse läbiviijatega peamiselt pearahapõhise finantseerimise korraldamiseks. Toetusrahade jagunemist erinevate valdkondade (kultuul, sport, loodus - ja täppisteadused ning tehnoloogia ja üldkultuur) vahel reguleerib huvihariduse ja -tegevuse kava.

Munitsipaalhuvikoolidest koostööpartnerid

Erahuvikoolidest koostööpartnerid

Huvitegevust pakkuvad koostööpartnerid

Huvihariduse ja -tegevuse toetused

Villjandi vallas elava noorele huvihariduses või huvitegevuse osalemise  kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks on võimalik taotleda õppetasu maksmise toetust ja/või noore toetust, mille maksmise põhimõtted ja määrad on kinnitanud vallavalitsus.

 

Taotle huvihariduse ja -tegevuse õppetasu maksmise toetust.

Õppetasu maksmise toetust makstakse 7-19aastase noore huvihariduses ja huvitegevuses osalemise soodustamiseks tegevust pakkuva korraldaja juures, kellega vallavalitsusel puudub koostööleping.
Koostöölepinguga tegevuste pakkujatega saad tutvuda siin.
Koostöölepinguga ringides osalejate eest maksab vald toetuse otse korraldajale ja vanem enam eraldi taotlust esitama ei pea.

 

Taotle noore toetust rahvusvahelisel võistlustel või treeningkogunemistel osalemiseks, spetsiifilise õppevahendi või -varustuse soetamiseks.

Taotle huvilaagris osalemise toetust.

Taotle transporditoetust noore huvihariduses ja/või -tegevuses osalemiseks.

Noore toetust makstakse noore huvihariduses ja/või huvitegevuses osalemist takistavate kitsaskohtade likvideerimiseks.

- elukohast tuleneva kitsaskoha likvideerimiseks on võimalik taotleda toetus transpordikulude hüvitamiseks (sõidupäeviku põhjal makstakse 0,20 €/km, kuni 100 € kalendrikuus, selle osa eest, mis ületab 100 kilomeetrit kalendrikuus);

- võistlusel,  konkursil,  treeningkogunemisel jms osalemiseks vajalike kulude katmise toetamiseks (Enamasti toetatakse rahvusvahelistel võistlustel osalemist. Maksimaalselt toetatakse 50% ulatuses osalemisega kaasnevast kogukulust ja mitte rohkem kui 600 € noore kohta ühes kalendriaastas.);

- huvilaagris osalemise toetamiseks (maksimaalselt 50 € noore kohta aastas kuid mitte rohkem kui laagri osalustasu maksumus);

- spetsiifiliste õppevahendite ja varustuse soetamise toetus (ei toetata igapäevaste treeningriiete soetamist);

- toimetulekuraskustes pere noore, paljulapselise pere noore ja/või puudega noore tegevustes osalemise kättesaadavuse parandamiseks ja mitmekesistamiseks.

 

Lisainfot jagab noorsootööspetsialist Are Tints are.tints@viljandivald.ee