Sotsiaaleluruumid Kärstnas

Viljandi vallavalitsus pakub soovijatele eluasemeteenust sotsiaalhooleknadeseaduse mõistes.

Teenus on mõeldud neile, kes ise ei ole suutelised ega võimelised endale ega oma perele eluruumi tagama. Kärstna sotsiaalmaja sobib elamiseks nii eluaseme kaotanud inimestele, kui ka eakatele ja puuetega inimestele, kes vajavad regulaarselt sotsiaalteenuseid (mitte veel üldhooldekoduteenust) ning üksinda elamisega enam hakkama ei saa.

Toad sotsiaalmajas on 1-3 kohalised. Iga üürnikuga sõlmitakse üürileping ning vajadusel saab isik taotleda toimetulekutoetust seaduses ettenähtud korras.  Päevasel ajal toimetab majas hooldustöötaja, kes abistab elu korraldamisel, vajadusel aitab taotleda toetusi,  motiveerib inimesi osalema sotsiaalprogrammides, aitab otsida uut eluaset, korraldab transpordi arsti vastuvõtule või hoolekndeasutusse, abistab pesemisel jne.

Kärstna sotsiaalmaja, nimega Kärstna Kodu asub Kärstna küla keskel. Pood  ja bussijaam asuvad sotsiaalmaja kõrval; perearst, raamatukogu ja lasteaed jäävad 50 m kaugusele, Lähedal asuvad Kärstna mõis ja mõisapark. Kärstna Kodusse võib tulla osaliselt oma mööbliga, kellel on rohkem oma asju saab need hoiustada selleks ettenähtud kohas. Sotsiaalmajja sisenemiseks on kasutusel sõrmejäljelugeja, mis väldib olukordi, kus võti maha ununeb või seda, et öisel ajal keegi võõras majja sisse pääseks. Iga tuba on eraldi lukustatav. Majas on keskküte ja ventilatsioon, ühised on puhketoad ning wc/vannituba.

Viljandi vallas osutatakse eluruumi tagamise teenust lisaks ka erinevates vallale kuuluvates sotsiaalkorterites. Täpsem info: sotsiaaltööspetsialistilt Sirli Toom, sirli.toom@viljandivald.ee, tel. 512 7988

 

 

Kärstna hooldekodu põhimäärus