Ramsi kaugküttepiirkond

21.12.21
Tabel: Ramsi kaugküttepiirkonna soojuse piirhind on kehtestatud enne konkurentsiametiga kooskõlastamise nõuet.

Piirkond

MWh

Kütteliik

Piirhind

[MWh/€]

Leibkondade  arv

Avalikud teenused

Ramsi

3000

hakkepuit, turvas

66.80

218

Lasteaed, vabaaja keskus. kauplus


Soojusenergia tootja AS Ramsi Turvas.

Kaugkütte piirkonna peamised probleemid

  1. Kaugkütte taristu vajab renoveerimist (katlamaja, torustik);
  2. Tarbimistihedus < 1,0  - müüdud soojuse kogus (MWh) soojustorustiku jooksva meetri kohta (MWh/jm).