Vana-Võidu kaugküttepiirkond

25.05.16
Tabel: Konkurentsiametiga kooskõlastatud soojuse piirhinnad (käibemaksuta) lõpptarbijatele 
http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308

Piirkond

MWh

Kütteliik

Hind

[MWh/€]

Leibkondade  arv

Avalikud teenused

Vana-Võidu

1800

hakkepuit

64,61

64

Lasteaed (korterelamus), spordihoone, mõisahoone, kauplus


Soojusenergia tootja N.R. Energy OÜ