Kogukondliku tegevuse rubriik on arendamisjärgus ja hetkel kuvatavad andmed võivad olla poolikud

Viljandi vallas tegutsevad külaseltsid ja nende kontaktandmed

Viljandi valla erinevates piirkondades tegutsevad ettevõtlikult ärksameelsed kogukonnad. Põlvkondade- ja valdkondadeülene tegutsemine on pannud aluse inimestevahelisele sidususele ja koosloovusele.

 

Küla

Organisatsioon/seltsing

kontaktisik

kontakt

külaseltsi ümber koondunud külad

kommunikatsioonikanalid

Kolga-Jaani

MTÜ Kolga-Jaani Maanaiste Selts

Maria Lint

meeri.tatar@gmail.com   Facebook: Kolga-Jaani vabakonna grupp
 

MTÜ Kolga-Jaani Perenaiste Selts

Maris Kaur

     

Holstre

Holstre Külaselts MTÜ

Loit Kivistik

juhatus@holstre.ee

Pulleritsu, Viisuküla, Pirmastu

Facebook:Holstre külaselts

Puiatu Puiatu Külaselts       Facebook: Puiatu piirkonna külaselts
Päri MTÜ Päri Külaselts Rity Sarv

pari.kylaselts@gmail.com

  Facebook: Päri küla
Pärsti Pärsti küla aktiivgrupp Olga Sööt parsti.raamatukogu@viljandivald.ee   Facebook: Pärsti küla

Vana-Võidu

Vana-Võidu külaselts MTÜ

Hele Lääts

vanavoidukylaselts@gmail.com 

 

Facebook:Vana-Võidu kohalikud

Soe MTÜ Soe Külaliikumine   soekulamaja@gmail.com   Facebook: Soe Külamaja

Suislepa

MTÜ Suislepa Kultuuripärand

Ave Grossthal

aveham@hotmail.com 

 

Facebook: Suislepa

Tänassilma  

Tänassilma Külaselts

Pille Sihver pille.sihver@gmail.com   Facebook: Tänassilma kogukond
Vardja MTÜ Vardja Külaselts Kaja Lääts vardjakyla@gmail.com   Facebook: Vardja küla
Valma MTÜ Valma külaselts Jaan Leetsar  5648 5511 Oiu, Ridaküla Facebook: Valma infopunkt
Kärstna MTÜ Kärstna Külaliikumine  Rein Anton suurelepa@gmail.com    
Tusti MTÜ Tusti Külaselts Ainar Veere ainar318@hotmail.com    
Viiratsi MTÜ Viiratsi Alevikuselts Tarmo Türk tarmo.turk@gmail.com   Facebook: Viiratsi