Kolga-Jaani ja Tarvastu valla liitumine Viljandi vallaga

27.03.19

 

"Liitumislepingu ja selle lisade kinnitamine ning taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks" Viljandi Vallavolikogu 02.11.2016 otsus nr 352

"Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu muutmine" Viljandi Vallavolikogu 28.03.2018 otsus nr 63

 

Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu muudatuste ja seletuskirja avalik väljapanek toimub perioodil 21. veebruar 2019 kuni 14. märts 2019.
Liitumislepingu muudatuste ja seletuskirjaga saab tutvuda elektrooniliselt valla veebilehel, vallamajas, Kolga-Jaani teenuskeskuses, Tarvastu teenuskeskuses ja valla raamatukogudes. 
Ettepanekud ja vastuväited saab esitada hiljemalt 14. märtsini 2019 kirjalikult aadressile viljandivald@viljandivald.ee või paberkandjal vallamajja aadressil Kauba tn 9, Viljandi linn, 71020.

 

Viljandi vallavolikogu 20.02.2019 otsus nr 1-3/158 "Liitumislepingu muudatuste väljapanemine avalikkusele tutvumiseks".
 

Seletuskiri liitumislepingu muutmise eelnõule

Viljandi Vallavolikogu kinnitas oma 27. märtsi 2019 otsusega nr 1-3/165 Kolga-Jaani valla ja Tarvastu valla Viljandi vallaga liitumislepingu muutmise.