Päevakava

31.01.14

Lasteaia päevakava koostatakse lähtuvalt riiklikust õppekavast ning sõltuvalt lasteasutuse lahtioleku ajast ja laste vanuserühmast. Päevakava koostamisel arvestatakse laste individuaalsete vajadustega.

LASTEAED ON AVATUD 7.00 -19.00

7.00 -   Laste vastuvõtmine, individuaalne töö lastega, vaba tegevus
9.00 -   Hommikusöök
9.30 -   Planeeritud õppetegevused, mängud
11.00 - Õues viibimine, jalutuskäigud
12.10 - Lõunasöök
13.00 - Päevane uinak
15.00 - Järk-järguline ärkamine, individuaalne töö lastega
16.00 - Õhtuoode
16.30 - Individuaalne töö lastega, õues viibimine, mängud
18.30 - Mänguasjade süstematiseerimine ja rühmaruumide korrastamine

Toimetaja: VEIKO JÜRIS