Pärsti pansionaadi külastusreeglid

Pärsti Pansionaadi külastamine on alates 22.10.2021 ajutiselt peatatud seoses vajadusega
külastusruum kasutusele võtta palatina, mistõttu ei ole võimalik külastusi majas sees
korraldada ning COVID-19 viiruse suurenenud levikuga.
 
- Pakkide saatmine on lubatud. Pakke võetakse vastu iga päev kell 7.00-18.00. Pakile palun
märkida elaniku nimi.
- Suhelda on võimalik telefoni teel ja infotehnoloogilisi vahendeid kasutades ette teatades ja
helistades meditsiiniõele Ene Koitla tel 53810086
 
Palume mõistvat suhtumist!