Projekt „Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Viljandi valla koolidesse"

Projekti "Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks Viljandi valla koolidesse" eesmärgiks on suurendada Viljandi valla üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukohajärgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult.

Oodatav tulemus on koolide õpikeskkonnad, mis on sisustatud vastavalt õppijate vajadustele, nüüdisaegse ja kaasava hariduse põhimõtteid silmas pidades.
Projekti toetatakse perioodil 01.09.2021-31.08.2022 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest "Väikelahendused HEV õpilastele". Toetuse summa on 60 881 eurot.