Välisrahastusega projektid

Viljandi, Tarvastu ja Kolga-Jaani valdade liitumise järel tekkiva Viljandi valla soovitusliku ametiasutuse struktuuri koostamine, sotsiaalteenuste rakendamise ja valla vara korraldamise analüüs

 

 

Viljandi vallavalitsus esitas projekti koostöös Tarvastu ja Kolga-Jaani vallavalitsusega kui liituvate kohaliku omavalitsuse üksustega.

Projekti eesmärk on läbi viia analüüsid ning välja töötada:

1) Soovituslik Viljandi valla kui ametiasutuse struktuur pärast liitumist. Analüüsi tulemusena valmib soovituslik valla ametiasutuse struktuur koos teenuskeskuste struktuuriga ning soovituslike ametikohtadega.

2) Olemasolevate sotsiaalteenuste analüüs valdade kaupa eraldi ning soovitused sotsiaalteenuste rakendamiseks tulenevalt Sotsiaalhoolekandeseadusest ning kordade ühtlustamiseks.

3) Ülevaade valla varadest ning soovitused valitsemiseks vaja mineva vara haldamiseks.

Analüüsid parandavad Viljandi valla võimekust avaliku teenuse osutamisel ning teenuste kättesaadavus ja  kvaliteet paraneb. Saadakse soovitused ametiasutuse struktuuri osas, sotsiaalteenuste korraldamiseks ja valla vara haldamiseks, mida läheb vaja valitsemiseks.

Projektiga soovitakse anda uuele valimisjärgsele vallavalitsusele suunised ametiasutuse struktuuri kinnitamiseks, sotsiaalteenuste korraldamiseks, valla vara haldamiseks eesmärgiga tasandada ning kiirendada omavalitsuse liitumisjärgset kohanemisaega ning tagada elanikele teenuste kättesaadavus ning kvaliteet. Projekt aitab kaasa süsteemide ja protsesside ühtlustamisele, mis eri omavalitsustes on kahtlemata siiani toiminud erinevalt. 2017. aasta jooksul on mõistlik tegeleda eeltööga, et liitumine sujuks võimalikult otstarbekalt ning omavalitsuse töö jätkuks ka pärast liitumist tõrgeteta, korrektselt ning kvaliteetselt. Analüüsid aitavad suurendada piirkondade vahelist sidusust võttes arvesse vajalike teenuste osutamist teenuskeskustes ning teenuste osutamist vallamajas Viljandi linnas.

Projekti toetatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetuse määr on 85%. Projekti kogueelarve on 20 608, millest 17 516.8 kaetakse Euroopa Sotsiaalfondist tulnud vahenditest.