Raieloa taotlemine

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid, välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud, tohib raiuda ainult kohaliku omavalitsuse loa alusel.

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Väljastatud raieloa kehtivus on üks aasta.

Info: Keskkonnaspetsialist Liisa Kaasik, liisa.kaasik@viljandivald.ee, telefon 5301 1640

Õigusaktid

Taotlemine elektrooniliselt

Täitke e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2.  Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.  Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 


 


Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal ning tooge taotlus:

  • Viljandi vallamajja, Kauba tn. 9, Viljandi linn
  • Tarvastu teenuskeskusesse, Posti 52e, Mustla
  • Kolga-Jaani teenuskeskusesse, Viljandi mnt 6, Kolga-Jaani 

Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)