Ranitsatoetus

Ranitsatoetust on õigus saada 1. klassi astuval lapsel, kelle Eesti rahvastikuregistrijärgseks elukohaks on 1. juuni seisuga Viljandi vald. Toetuse saamiseks peab lapsevanem, eestkostja või hooldaja esitama vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 31. augustiks koos kinnitusega, et laps asub õppima taotluse esitamise aastal I klassi. 

Toetuse määr on 100€. 

Taotlus vaadatakse läbi 10 tööpäeva jooksul arvates nõuetekohase taotluse laekumisest ja tehakse otsus selle maksmise kohta.

Taotlemine veebis

Täitke e-vorm. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm.  Sisse saab logida ja vormi digitaalselt allkirjastada Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Taotlemine pabervormil 

Täitke taotluse vorm paberkandjal ja tooge vallamajja Kauba tn 9, Viljandi linn.
Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30).

Ranitsatoetuse taotlemise vorm

Lisainfo

Haridus- ja kultuurinõunik Anne Põldsaar, anne.poldsaar@viljandivald.ee, telefon 435 0124.

Õigusaktid

Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse maksmise tingimused ja kord

Sünnitoetuse ja ranitsatoetuse taotluse vormide kinnitamine