Surma registreerimine

Juulikuust 2019 pole lahkunu lähedasel enam tarvidust surma registreerimiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse poole, sest surmatõendi väljastab tervishoiuteenuse osutaja (kiirabi puhul perearst, haiglas surnu puhul haigla, lahkamise korral Eesti Kohtuekspertiisi Instituut.) Surnu lähedased saavad surmatõendi tervishoiuasutusest.