Mittetulundusliku tegevuse toetuse eraldamise kasutamise aruanne

Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsuse ametiasutusele aruande toetuse kasutamise kohta 20 kalendripäeva jooksul pärast toetuse kasutamise lõpptähtaega.

Aruande tähtajaks esitamata jätmine on aluseks toetuse tagasinõudmiseks või edaspidi toetuse maksmisest keeldumiseks.

Aruanne koosneb:

  • aruande vorm
  • kuludokumentide koopiad ja kulude tasumist tõendavad dokumendid
  • osalejate registreerimise leht koos osalejate allkirjadega, kui on tegemist sündmuse korraldamisega

Aruanne koos vajalike lisadokumentidega esitage digitaalselt allkirjastatuna aadressile viljandivald@viljandivald.ee või tooge vallamajja Kauba tn 9, Viljandi.
Vallamaja on avatud: E,T,K 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)

Toetuse saaja on kohustatud tagastama kasutamata jäänud toetussumma 10 kalendripäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande esitamisest.

Kui oled esitanud taotluse e-teenuste keskkonnas SPOKU, siis esita ka aruanne siit kaudu. See on mugav süsteem eeltäidetud ja abistavate infoväljadega.  

Lisainfo: Eiko Tammist, kogukonnatöö spetsialist tel 5309 5861eiko.tammist@viljandivald.ee