Mittetulundusliku tegevuse toetuse eraldamise kasutamise aruanne

Teenuse üldandmed

Kirjeldus

Toetuse saaja on kohustatud esitama vallavalitsuse ametiasutusele aruande toetuse kasutamise kohta 20 kalendripäeva jooksul pärast toetuse kasutamise lõpptähtaega.

Aruande tähtajaks esitamata jätmine on aluseks toetuse tagasinõudmiseks või edaspidi toetuse maksmisest keeldumiseks.

Aruandele lisatakse kuludokumentide koopiad ja kulude tasumist tõendavad dokumendid.

Toetuse saaja on kohustatud tagastama kasutamata jäänud toetussumma 10 kalendripäeva jooksul alates toetuse kasutamise aruande esitamisest.

Õigusaktid

Vastutaja

Projektispetsialist Indrek Talts, indrek.talts@viljandivald.ee, tel. 435 1822

Vajalikud sammud

Täitke vormikohane aruande vorm ning esitage koos vajalike kuludokumentide koopiatega digitaalselt allkirjastatuna aadressile viljandivald@viljandivald.ee või tooge vallamajja Kauba tn 9, Viljandi linn.
Vastuvõtuajad: E.T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)

Vajaminevad
dokumendid

  • Vormikohane aruanne
  • kuludokumentide koopiad ja kulude tasumist tõendavad dokumendid
  • osalejate registreerimise leht koos osalejate allkirjadega, kui on tegemist sündmuse korraldamisega