Tellitud analüüsid ja uuringud

Analüüs:  Meistrite Kool OÜ ekspert Marika Ivandi

 

Kvaliteedihindamine viidi läbi perioodil 22.10.2019 - 15.05.2020, hindamisele kuulusid 2018. ja 2019. aasta.

Koostaja: Liis Lääts