Viljandi valla tunnustused

Tunnustuste eesmärk on väärtustada ja tunnustada üksikisikuid, asutusi ning organisatsioone, kes on oma tegevusega andnud olulise panuse Viljandi valla inimeste elukvaliteedi tõstmisel, hariduse, kultuuri, noorsootöö, spordi, kogukonnatöö, sotsiaalteenuste ja ettevõtluse edendamiselening Viljandi valla maine tõstmisele.

Martin Kleini nimelisele spordipreemiale saad kandidaadi esitada SIIN.  

Tunnustamise statuut

Viljandi valla tunnustustele võivad kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud. Tunnustused antakse üle Viljandi vallas Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul sündmusel. 


Viljandi valla aukodaniku nimetus on valla kõrgeima tunnustus, mille eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes on oma tegevusega välja paistnud Viljandi valla arendamisel, tõstnud paikkonna mainet ja tuntust. Aukodaniku aunimetus antakse väljapaistvate teenete eest või isamaalise tegevuse või vabatahtliku töö eest.

Viljandi valla teenetemärk antakse füüsilisele isikule, kelle töö, looming või panus on toonud märgatavat ühiskondlikku kasu Viljandi vallas.

Viljandi valla tegija aunimetus antakse tunnustusena isikule või ühendusele, kes oma tegevusega on aasta või aastate jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega majanduse, keskkonnahoiu, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalelu, kohaliku omaalgatuse või muus valdkonnas ning toonud Viljandi vallale tuntust.

Viljandi valla aasta pere aunimetusega tunnustatakse vähemalt kolmelapselisi aktiivseid ja koos tegutsemist väärtustavaid peresid.

Viljandi valla tänukiri antakse korras nimetatud tunnustuse saajatele, tänuavaldusena ametiasutuse teenistujale või ametiasutuse hallatava asutuse töötajale kauaaegse ja kohusetundliku teenistuse ning töötamise eest või füüsilisele või juriidilisele isikule koostöö eest Viljandi vallaga.

Aasta haridustöötaja tunnustuse andmise eesmärgiks on tähtsustada haridustöötaja rolli ning tunnustada Viljandi valla haridusvaldkonna töötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut.

Tunnustus antakse kolmes kategoorias:
 •  Aasta noor õpetaja;
 •  Aasta õpetaja;
 •  Aasta lasteaiaõpetaja.
 

Aasta noorsootöö tegija tunnustuse auhinna omistamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning noortevaldkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi.

Aasta noore tunnustus antakse Viljandi valla noorele vanuses 7–26 aastat (k.a) või Viljandi vallas tegutsevale noortegrupile, kelle tegevus või saavutused on kalendriaasta jooksul olnud noortele eeskujuks ning motivatsiooniks.

Viljandi valla kultuuripreemia eesmärk on tunnustada ja innustada Viljandi vallas tegutsevaid isikuid või organisatsioone, kes on kultuuri valdkonnas silma paistnud ning panustanud Viljandi vallale oluliste sündmuste korraldamisse või toonud Viljandi vallale üleriigilist tunnustust.

Aasta sotsiaaltöötegija tunnustuse eesmärk on innustada ja märgata Viljandi vallas sotsiaalvaldkonna inimesi, kes on eriliselt oma tegevusega silma paistnud.

Aasta ettevõtja tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule kelle registreeritud elukoht või asukoht on Viljandi vald, või kelle juhitava või kellele kuuluva ettevõtte asukoht ja/või põhitegevuse koht on Viljandi vald ning kes ettevõtte omaniku või tegevjuhina on oma ettevõtte juhtimise ja majandustegevuse kaudu kaasa aidanud Viljandi valla ettevõtluse arengule.

Aasta kogukonnaedendaja tunnustus on loodud eesmärgiga tunnustada üksikisikut (sh vabatahtlikku) või organisatsiooni, kes on oma tegevusega suunanud kogukonna koostööd ja arengut ning kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus (nt on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus).

Martin Kleini nimeline spordipreemiaga tunnustatakse Viljandi valla haldusterritooriumil elavaid sportlasi, Viljandi vallaga seotud või Viljandi valda esindanud sportlasi ning spordielu edendajaid seniste kõrgetasemeliste saavutuste tunnustamiseks ja edasiseks spordiga tegelemiseks ning spordivaldkonna edendamiseks.

Tunnustus antakse viies kategoorias:

 • parim naissportlane;
 • parim meessportlane;
 • parimale noor naissportlane (taotluste esitamise aasta 31. detsembri seisuga noorem kui 21 aastat);
 • parimale noor meessportlane (taotluste esitamise aasta 31. detsembri seisuga noorem kui 21 aastat);
 • spordielu edendaja.
   

Stipendiumidega tunnustamaks Viljandi vallast kõrgkooli või kutseõppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid õpilasi.

Stipendiume antakse välja järgmiselt:

 • Aino Tamme nimeline stipendium humanitaar- ja kultuuri üliõpilasele;
 • Jaan Depmani nimeline stipendium reaal- ja loodusainete üliõpilasele;
 • Villem Reimani nimeline stipendium hariduse valdkonna üliõpilastele;
 • Jaani Tõnissoni nimeline stipendium kutseõppeasutuse ja gümnaasiumi õpilasele;
 • Johan Laidoneri nimeline stipendium määratlemata valdkonna üliõpilasele.
   

Viide: Viljandi valla tunnustuse avaldamise kord

Antud tunnustused:

Aukodanikud

Viljandi valla aukodanik Piret Kuropatkin (2023)

Viljandi valla aukodanik – Anton Peek (2022)

Viljandi valla aukodanik – Priit Silla (2021)

Viljandi valla aukodanik – Ene Saar (2020)

Viljandi valla aukodanik – Imbi-Sirje Torm (2019)

Viljandi valla aukodanik – Anu Raud (2018)

Tarvastu valla aukodanik – Alar Karu (2017)

Kolga-Jaani valla aukodanik  Hovard Nurme (2016)

Tarvastu valla aukodanik  Valli Karu (2016)

Kolga-Jaani valla aukodanik  Tiiu-Mall Lutsar (2015)

Tarvastu valla aukodanik – Jaan Pärl (2015)

Kolga-Jaani valla aukodanik – Harry Andresson (2014)

Tarvastu valla aukodanik – Benno-Einar Viirandi (2014) 

Kolga-Jaani valla aukodanik – Hillar Taska (2013)

Tarvastu valla aukodanik – David Erik Axel Stenquist (2013)

Kolga-Jaani valla aukodanik – Loreida Palta (2012) 

Tarvastu valla aukodanik – Jaan Lukas (2012)

Kolga-Jaani valla aukodanik – Maie Utt (2011)

Tarvastu valla aukodanik – Lembit Lõhmus (2011)

Kolga-Jaani valla aukodanik – Jüri Kask (2010)

Tarvastu valla aukodanik – Milvi Liiv (2010)

Tarvastu valla aukodanik – Silvia Tilk (2009) 

Tarvastu valla aukodanik – Karin Joonsalu (2008)

Tarvastu valla aukodanik – Aleksander Külm (2007) 

Tarvastu valla aukodanik – Arnold Almers (2006) 

Tarvastu valla aukodanik – Heinrich Oja (2005) 

Tarvastu valla aukodanik – Nikolai Baturin (2003) 

Tarvastu valla aukodanik – Elmar Kallas (2003)

Tarvastu valla aukodanik – Ants Tomp (2002) 

Tarvastu valla aukodanik – Robert Kogger (2001) 

Tunnustused 2024. aastal

Teenetemärk - Pille Rego

Teenetemärk - Sirje Kasendi

Teenetemärk - Eha Pihlak

Teenetemärk - Peeter Peek

Valla tegija - Mati Adamson

Aasta pere - perekond Romantšuk

Aasta sotsiaaltöötegija - Imbi ja Aalo Lilloja

Aasta noorsootöö tegija - Are Tints

Aasta noor - Kelli Suvi

Kultuuripreemia - Anne Schvede

Aasta kogukonnaedendaja - Hele Lääts

Aasta Tegu - Raassilla moto- ja vabaajakeskuse avamine

Martin Kleini nimeline naissportlase preemia - Jane Roosimägi

Martin Kleini nimeline meessportlase preemia - Margus Hanni

Martin Kleini nimeline noore naissportlase preemia - Jane Roosimägi

Martin Kleini nimeline noore meessportlase preemia - Sten Ivanov

Aasta spordielu edendaja - Aili Piirak ja Kaimo Maiste

Tunnustused 2023. aastal

Teenetemärk – Antonina Eek

Teenetemärk – Külli Saat

Teenetemärk – Olga Sööt

Teenetemärk – Vika Zieds

Valla tegija – Marko Koks

Aasta pere –  perekond Türk

Aasta sotsiaaltöötegija – Õnne Raamat

Aasta noorsootöö tegija – Eha Fedorov

Aasta õpetaja  Sirje Põder

Aasta noor õpetaja  Kelli Suvi

Aasta lasteaiaõpetaja  Krista Pärtli

Aasta noor – Adeele Soovere

Kultuuripreemia – Ille Mirka

Aasta kogukonnaedendaja – MTÜ Päri külaselts

Martin Kleini nimeline meessportlase preemia – Rommi Pukk

Martin Kleini nimeline noore naissportlase preemia – Liisa Oras

Martin Kleini nimeline noore meessportlase preemia – Gregor Kiriland

Martin Kleini nimeline spordielu edendaja preemia – Marko Koks


Aino Tamme nimeline stipendium – Hannah Grete Verbeek (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia)

Johan Laidoneri nimeline stipendium – Merit Taim (Tartu Ülikool)

Villem Remani nimeline stipendium – Kristin Tamberg (Tartu Ülikool)

Tunnustused 2022. aastal

Teenetemärk – Ly Kirt

Teenetemärk – Sirje Kannel

Teenetemärk – Piret Tisson

Aasta ettevõtja – Tõnu ja Peeter Peek (Undi Teenused OÜ)

Valla tegija – Astrid Dreving

Aasta pere –  Kaja Läätse ja Ahti Piiraku perekond

Aasta sotsiaaltöötegija – Eneli Põder

Aasta noorsootöö tegija – Eneli Rimpel

Aasta õpetaja  Aivo Maalmeister

Aasta noor õpetaja  Lysandra Reilson

Aasta lasteaiaõpetaja  Monika Süllat

Aasta noor – Inganora Makko

Kultuuripreemia – Piia Mänd

Aasta kogukonnaedendaja – Maire Maasik

Martin Kleini nimeline naissportlase preemia – Sille Puhu

Martin Kleini nimeline noore naissportlase preemia – Marja Kirss

Martin Kleini nimeline noore meessportlase preemia – Andreas Hantson

Martin Kleini nimeline spordielu edendaja preemia – Joel Paal


Aino Tamme nimeline stipendium – Liisi Voll (Hamburgi Kaunite Kunstide Ülikool)

Jaan Depmani nimeline stipendium – Johanna Jõgisoo (Tartu Ülikool)

Jaan Tõnissoni nimeline stipendium – Tom Adamson (Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool)

Johan Laidoneri nimeline stipendium – Kristen Tšinakov (Tartu Ülikool)

Villem Remani nimeline stipendium – Maria Kaur (Tartu Ülikool)

Tunnustused 2021. aastal

Teenetemärk –  Urve Kimmel

Teenetemärk – Tiiu-Mall Lutsar

Teenetemärk – Urve Mukk

Teenetemärk – Anne Sepik

Aasta tegija – Sven Andreson

Aasta pere – perekond Pai

Kultuuripreemia – Annika Jones

Aasta noorsootöö auhind – Karin Mägi

Aasta õpetaja  Ave Visor

Aasta noor õpetaja  Reti Kurm

Aasta lasteaiaõpetaja  Ly Sankovski

Martin Kleini nimeline naissportlase preemia – Emilia Palgi

Martin Kleini nimeline meessportlase preemia – Kristjan Tafenau

Martin Kleini nimeline noore naissportlase preemia –  Jane Roosimägi

Martin Kleini nimeline noore meessportlase preemia – Leo Muiste

Martin Kleini nimeline spordielu edendaja preemia – Einar Kaigas


Aino Tamme nimeline stipendium – Jass Kalev Mäe (Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool)

Jaan Depmani nimeline stipendium – Kristin Põder (Tallinna Tehnikakõrgkool)

Tunnustused 2020. aastal

Teenetemärk – Märt Müür

Teenetemärk – Heino Lapp

Teenetemärk – Ille Mirka

Aasta tegija – Artur Grossthal

Aasta pere – perekond Hantson

Kultuuripreemia – Vaike Rajaste

Aasta noorsootöö auhind – Ester Valk

Martin Kleini nimeline naissportlase preemia – Brit Martin

Martin Kleini nimeline meessportlase preemia – Kardo Tamm

Martin Kleini nimeline spordielu edendaja preemia – Zurab Kvaratshelija

 

Aino Tamme nimeline stipendium – Rebecca Künnis (Eesti Kunstiakadeemia)

Jaan Depmani nimeline stipendium – Annika Ilves (Tallinna Ülikool)

Tunnustused 2019. aastal

Teenetemärk – Anne Freimuth

Teenetemärk – Riina Salm

Aasta tegija – Mati Karmin

Aasta pere – perekond Tank

Kultuuripreemia – Aza ja Paul Rusanov

Aasta noorsootöö auhind – Liis Lääts

Martin Kleini nimeline naissportlase preemia – Emilia Palgi

Martin Kleini nimeline meessportlase preemia – Rauno Tamme

Martin Kleini nimeline spordielu edendaja preemia – Paul Kolla


Aino Tamme nimeline stipendium – Rutt Poolakese (Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia)

Jaan Depmani nimeline stipendium – Kädi-Liis Hunt (Tallinna Ülikool)

Tunnustamine