Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine Mustivere külas

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest detailplaneeringute töödes nr VI-07-2007 ja 2011-21 näidatud veetorustiku võimaliku asukoha muutmiseks ja uue veetorustiku projekteerimiseks Mustivere külas lõigus Karu puurkaev (62901:002:0003) kuni Karola tee (62901:002:0162).

Projekteerimistingimuste andmise eelnõu ja sellega seotud materjalidega on võimalik tutvuda ajavahemikul 17.03.2020 - 30.03.2020 valla veebilehel või esitades päringu aadressile viljandivald@viljandivald.ee.

Asendisskeem

Arvamusi projekteerimistingimuste kohta on võimalik esitada avaliku väljapaneku jooksul aadressile viljandivald@viljandivald.ee.