Eriolukorrast väljumine: koolieelsed lasteasutused

Koolieelsed lasteasutused

Alates 18. mai 2020 taastub Viljandi valla koolieelsetes lasteasutustes tavapärane toimimine.

Tähelepanu pöörata:

·      lasteaeda võetakse vastu ainult terveid lapsi;

·      lasteaias töötavad ainult terved töötajad;

·      laste üleandmine toimub väljaspool lasteaia ruume;

·      lasteaia töötajad kontrollivad igal hommikul lapsevanema juuresolekul kontaktivaba termomeetriga kehatemperatuuri, saadud tulemus fikseeritakse kirjalikult;

·      lasteaia töötajatel on õigus haigusnähtudega lapsed koju tagasi saata;

·      lapse lasteaias oleku ajal peetakse kinni nakkustohutuse meetmetest: rühmade isoleeritus, käte hügieen, pindade sage puhastamine ja desinfitseerimine, ruumide tuulutamine, võimalikult palju tegevusi viiakse läbi õues.

 

Valla lasteaedades sellel kevadel tavapäraseid lõpuüritusi (sh väljasõidud) ei toimu, lõpetamisi on võimalik korraldada paindlikult, lähtudes toimumise hetkel kehtivatest reeglitest.