Eriolukorrast väljumine: rahva- ja külamajad

Alates 18.05.2020 on avatud Viljandi valla rahva- ja külamajad.
 
Rahva- ja külamaja külastamisel:
- tuleb järgida 2+2 nõuet ning kinni pidada hügieenireeglitest;
- on riskirühma kuuluvatel külastajatel soovituslik kanda kaitsemaski (võib olla ka  ise tehtud);
- peab olema terve, rahvamajal on õigus haigussümptomitega külastajat hoonesse mitte lubada;
Rahva- ja külamajadel on kohustus:
- järgida Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid ürituste ja tegevuste
            korraldamisel;
- desinfitseerida üldkasutatavad pinnad pärast iga kasutuskorda;
- külastajatele avatud ruume regulaarselt tuulutada;
- jälgida külastajate 2+2 nõude ning hügieenireeglite täitmist.
 
Lisainformatsioon seoses piirangute leevendamisega on leitav: