Leie Põhikool pakub tööd õpetajatele

Leie Põhikool pikendab konkurssi 2020/21 õppeaastaks eesti keele (14 tundi), inglise keele (12 tundi), ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse (9 tundi), poeglaste tööõpetuse õpetaja (4 tundi), huvijuhi (0,3 kohta) ametikohtadele. Täiendavalt kuulutame konkursi  kehalise kasvatuse (9 tundi) õpetaja ametikohale.  

Avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest esitada digiallkirjastatult 9. augustiks 2020 aadressil kool@leie.vil.ee või Leie Põhikool, 70303 Leie, Viljandi vald, Viljandimaa.  Info: kool@leie.vil.ee