Viljandi Vallavalitsus võtab teenistusse KULTUURI- JA NOORSOOTÖÖSPETSIALISTI (ajutiselt äraoleva ametniku asendaja)

Peamised ametiülesanded:

• Viljandi valla kultuuri- ja noorsootöö arendamine ja koordineerimine (sh kultuuri- ja noorsootöö ümarlaua juhtimine);

• kultuuriasutuste (rahvamajad, raamatukogud jne) tegevuse koordineerimine;

• kultuuri- ja noorsootööalaste projektide algatamine ja koordineerimine;

• kultuuriürituste ja noortele suunatud sündmuste korraldamine;

• noorteühendustega suhtlemine ja info vahendamine.

 

Nõuded kandidaadile:

• kõrgharidus (eelistatult kultuuri-või noorsootööalane),

• eelnev projektide koostamise ja projektjuhtimise kogemus;

• koostööoskus, korrektsus ja väga hea suhtlemisoskus;

• ettevõtlikkus ja positiivne ellusuhtumine;

• väga hea arvuti kasutamisoskus;

• B-kategooria juhiluba.

 

Kandideerimisel tuleb kasuks:

• haldusaktide koostamise oskus;

• avalikus teenistuses töötamise kogemus.

 

Omalt poolt pakume:

• enesetäiendus- ja koolitusvõimalusi;

• põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Teenistusse asumise aeg: esimesel võimalusel

 

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

1. allkirjastatud taotlus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise;

2. elulookirjeldus;

3. motivatsioonikiri;

4. haridust tõendava dokumendi koopia.

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 3. august 2020 kell 10:00 e-posti aadressile konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: kultuuri-ja noorsootööspetsialist Kadri Kabanen tel 435 0156 või konkurss@viljandivald.ee