Lumekoristus

Viljandi vallavalitsus tuletab meelde, et Viljandi valla elanikud, kes soovivad talvel erateedelt lumetõrjet, peavad tegema oma sissesõidud korda nii, et traktor mahuks lund lükkama ja et oksad ei lõhuks traktorite peegleid. Oksad ja võsa tuleb eemaldada vähemalt kahe meetri kauguselt tee äärest ja nelja meetri kõrguselt. Sissesõiduteede otsad märgistada helkuriga varustatud postidega. Märgistada tuleks ka sellised ohukohad, mis võivad lumelükkamisel traktorile kahju teha ja objektid, mida soovite kaitsta masinate eest. Märgistamata kaitsemist vajavad kohad ei kuulu hiljem kahju tekkimise korral hüvitamisele. Juhul kui inimesed ei soovi, et nende kinnistu(te) tee lumest puhtaks lükatakse, palume sellest anda teada Viljandi valla teedespetsialistile.

Lisainformatsiooni on võimalik leida Viljandi valla kodulehelt .

 

Teedespetsialist: Karl Õigus

Telefon: 522 3550

karl.oigus@viljandivald.ee