Viljandi Vallavalitsus võtab tööle Pärsti Pansionaadi juhataja

 

Töökoha põhieesmärk: juhib ja korraldab Pärsti Pansionaadi tegevust.

 

Tööülesanded:

juhib ja korraldab pansionaadi tööd vastavalt põhimäärusele ja seadustele, sealhulgas:

 • esitab Viljandi Vallavalitsuse ametiasutusele pansionaadi eelarve projekti;
 • vastutab pansionaadi üldseisundi ja arengu eest, vara säilimise eest ning kindlustab pansionaadi tulemusliku ja häireteta töö.

 

Nõuded kandidaadile:

 • kõrgharidus (eelistatud sotsiaaltööalane);
 • valdkonna tööks vajalike õigusaktide, kohalikku omavalitsust reguleerivate õigusaktide ja asjaajamiskorra aluste tundmine ning oskus kasutada teadmisi igapäevatöös;
 • juhtimisalane kogemus;
 • koostööoskus, ettevõtlikkus, otsustusvõime, korrektsus;
 • väga hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus;
 • avatus, empaatiavõime, oskus säilitada rahu probleemsetes olukordades;
 • majandamisoskus ja teadmised finantstööst;
 • hea arvuti kasutamisoskus;
 • B- kategooria autojuhiload.

 

Omalt poolt pakume:

 • häid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi;
 • toetavat kollektiivi.

 

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Konkursil osalemiseks esitada järgmised dokumendid:

 1. allkirjastatud taotlus;
 2. elulookirjeldus;
 3. motivatsioonikiri;
 4. kõrgharidust tõendava dokumendi koopia.

 

Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 26.04.2020. a aadressil Kauba tn 9, 71020 Viljandi linn märgusõnaga "Pärsti Pansionaadi juhataja" või elektrooniliselt konkurss@viljandivald.ee.

Lisateave: sotsiaalnõunik Irma Väre 507 1370 või konkurss@viljandivald.ee.