Uudised ja teated

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine maade rendile andmiseks Viljandi vallas

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise kinnisasjade kasutamiseks  (rendile) andmiseks, sealhulgas  Viljandi valla territooriumil kahe kinnistu osas. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 09.04.2019 kella 10.30-ks. Kinnisasjad antakse rendile tähtajaliselt, rendileping lõpeb 01.10.2024. Pakkumised tuua või saata Maa-ametisse suletud ümbrikus, aadressil Akadeemia tn 4, Tartu 51003. Ümbrikule märkida "mitte avada enne 09.04.2019 enampakkumist". Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt  www.maaamet.ee ja telefonidelt  675 0865, 675 0128, 675 0174.

Põllumajanduslikuks kasutamiseks (rendile) antakse järgmised kinnisasjad:

  1. Kolga-Jaani alevikus asuv Luha kinnistu (registriosa nr 12794750) katastriüksus, 89901:001:0345, pindala 5,223 ha (kasutusala pindala - haritav maa 5,03 ha), sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 438,00 eurot aastas,  tagatisraha  110,00 eurot.
  1. Odiste külas asuv Väikemärdi kinnistu (registriosa nr 12752250) katastriüksus 

89901:001:0309, pindala 4,78 ha (kasutusala pindala - haritav maa 3,86 ha), sihtotstarve maatulundusmaa. Alghind 417,00 eurot aastas, tagatisraha 104,00 eurot.