Uudised ja teated

Vallavalitsus alustab valla üldplaneeringut tutvustavate avalike arutelukoosolekute korraldamist piirkondades

Kus on vaja detailplaneeringut koostada ja kus ei ole? Miks? Miks üks tee on avalik ja teine ei ole? Millistel alustel määrata teed avalikuks kasutamiseks? Kuidas ja kuskohast pääseda avaliku veekogu äärde, kui ümber veekogu on ainult eramaad? Miks ühes kohas ei saa maakasutuse otstarvet muuta ja teises kohas saab? Kui suur peab olema kõige väiksem krunt? Milline on väärtuslik põllumajandusmaa ja milline mitte? Mida mu aia taha järsku ehitama hakatakse ja mis õigusega? Ega see hoone äkki sigala ei ole!? Millised väärtused on meie looduses ja kuidas neid kaitsta, kui inimese õigused ja huvid esiplaanil on ja üleüldse – kelle eest kaitsta, miks? Oleme ju niigi targad, säästlikud ja keskkonnateadlikud ….või… kas oleme?

Neile ja paljudele teistele küsimustele otsime vastuseid üldplaneeringu koostamist tutvustavatel avalikel arutelukoosolekutel. Tule ja räägi kaasa! Konkreetsed küsimused ja ettepanekud, mis juba praegu olemas, palun saata e-postiga aadressil raivo.laidma@viljandivald.ee. See annab võimaluse paremini mõista konkreetse piirkonna jaoks olulisi probleeme, koosolekut paremini ette valmistada ja loodetavasti ka paremaid vastuseid saada.

Esimesed koosolekud toimuvad:

10.oktoobril kell 17.00 Tarvastu käsitöökojas Mustlas

17. oktoobril kell 17.00 Kolga-Jaani endises vallamajas

 

Raivo Laidma, planeeringuspetsialist