Uudised ja teated

Viljandi Vallavalitsus kuulutab välja konkursi aasta haridustöötaja tunnustuse omistamiseks

Tunnustuse omistamise eesmärk on tähtsustada haridustöötaja rolli ning tunnustada Viljandi valla üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajaid, haridusasutuste juhte, tugispetsialiste, treenereid, huvihariduse spetsialiste, kelle töö ja isiklik eeskuju on kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevus on positiivselt mõjutanud haridusasutuste ja Viljandi valla arengut. 

Tunnustus omistatakse järgmistes kategooriates:  

aasta noor õpetaja  
aasta õpetaja 
aasta lasteaiaõpetaja  

 Taotlusi aasta haridustöötaja tunnustuse määramiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.  

Täpsem info on Viljandi valla tunnustuse avaldamise korras: https://www.riigiteataja.ee/akt/410112018001

 Vajalikud dokumendid saata Viljandi Vallavalitsuse aadressil Kauba 9, 71020 Viljandi linn või e-posti aadressile viljandivald@viljandivald.ee  

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. august 2019.