Uudised ja teated

Muudatused haridusvaldkonnas lk 4/6 | Vallavolikogu istungi kokkuvõte lk 6–7 | Päri lasteaiale anti liikluskasvatuse auhind lk 11 | Jõuluaja sündmused lk 14–16 | Teated lk 19   ...

Ilmus jaanuarikuu Viljandi valla ajaleht "Üheskoos"

Muudatused haridusvaldkonnas lk 4/6 | Vallavolikogu istungi kokkuvõte lk 6–7 | Päri lasteaiale anti liikluskasvatuse auhind lk 11 | Jõuluaja sündmused lk 14–16 | Teated lk 19   ...

MTÜ Kasvukesa ja Viljandi Päevakeskuse koostöös sünnib jaanuaris eakate ja laste ühine huviring. MTÜ Kasvukesa käivitab seekord toidukultuuriklubi vanavanematele ja lapselastele. Klubi...

Toidukultuuriklubi vanavanematele ja lapselastele

MTÜ Kasvukesa ja Viljandi Päevakeskuse koostöös sünnib jaanuaris eakate ja laste ühine huviring. MTÜ Kasvukesa käivitab seekord toidukultuuriklubi vanavanematele ja lapselastele. Klubi...

Detailplaneeringu vastuvõtmine Viljandi Vallavalitsus teatab Välgita külas katastriüksuse 71503:001:0065 detailplaneeringu vastuvõtmisest 13.01.2015 korraldusega nr 30. Planeeringu peamiseks...

DP107 Välgita külas Muraka laut

Detailplaneeringu vastuvõtmine Viljandi Vallavalitsus teatab Välgita külas katastriüksuse 71503:001:0065 detailplaneeringu vastuvõtmisest 13.01.2015 korraldusega nr 30. Planeeringu peamiseks...

8. jaanuaril toimus  Viljandi vallamaja saalis piirkondliku tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise algatuste tegevuskava arutelu. EL programmeerimisperioodi 2014-2020 meetme...

8. jaanuaril toimus vallamaja saalis arutelu

8. jaanuaril toimus  Viljandi vallamaja saalis piirkondliku tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamise algatuste tegevuskava arutelu. EL programmeerimisperioodi 2014-2020 meetme...

Alates 5.jaanuarist muudetakse Viljandi bussiliinide nr 2; 8; 9 ja 10 sõidugraafikuid. Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Katrin Reimo sõnul oli...

Viljandi linnaliinide bussigraafikud muutuvad alates 5. jaanuarist

Alates 5.jaanuarist muudetakse Viljandi bussiliinide nr 2; 8; 9 ja 10 sõidugraafikuid. Viljandi maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Katrin Reimo sõnul oli...

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2015 Vanemahüvitise arvutamisel lähtutakse 2015. aastal järgmistest suurustest: 1.    vanemahüvitise...

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2015

Muudatused sotsiaalkindlustuse vallas alates 1. jaanuarist 2015 Vanemahüvitise arvutamisel lähtutakse 2015. aastal järgmistest suurustest: 1.    vanemahüvitise...

Lugupeetud Ettevõtjad! Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele ,,Pärna tee 4 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine". Hanke nimetus : Pärna tee 4...

Pärna tee 4 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine

Lugupeetud Ettevõtjad! Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele ,,Pärna tee 4 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamine". Hanke nimetus : Pärna tee 4...

Talihoolet teostatakse valla eelarvest valla teedel, avalikel teedel ja taluteedel majapidamisteni, kus on elanikud Viljandi valla elanike registris. Talihoolde...

Lume lükkamine

Talihoolet teostatakse valla eelarvest valla teedel, avalikel teedel ja taluteedel majapidamisteni, kus on elanikud Viljandi valla elanike registris. Talihoolde...

Neljapäeval, 18.12.2014 kutsusid Viljandi vallavalitsus ja Mulgimaa Arenduskoda kokku esimese Viljandi valla ettevõtjate ümarlaua. Ene Saar tutvustas Leader-programmi ja selle võimalusi...

Sakala Keskuses leidis aset esimene Viljandi valla ettevõtjate ümarlaud

Neljapäeval, 18.12.2014 kutsusid Viljandi vallavalitsus ja Mulgimaa Arenduskoda kokku esimese Viljandi valla ettevõtjate ümarlaua. Ene Saar tutvustas Leader-programmi ja selle võimalusi...

Kinnistuomanikud, kes vallavalitsuse korralduse alusel on vabastatud jäätmeveoga liitumisest peavad jäätmeseadus § 69 lõike 5 alusel esitama 20. jaanuariks Viljandi vallavalitsusele ...

Meeldetuletus kinnistuomanikele korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastamise pikendamiseks

Kinnistuomanikud, kes vallavalitsuse korralduse alusel on vabastatud jäätmeveoga liitumisest peavad jäätmeseadus § 69 lõike 5 alusel esitama 20. jaanuariks Viljandi vallavalitsusele ...

Jõulumõtisklus lk 1 | Muudatused sotsiaaltoetuste korras lk 3 | Talihoolde korraldamine lk 4 | Tegevustoetuse taotlemine lk 8 | Kooli- ja lasteaiapere tegemised lk 11–16 | Teated lk 17 ...

Ilmus detsembrikuu Viljandi valla ajaleht "Üheskoos"

Jõulumõtisklus lk 1 | Muudatused sotsiaaltoetuste korras lk 3 | Talihoolde korraldamine lk 4 | Tegevustoetuse taotlemine lk 8 | Kooli- ja lasteaiapere tegemised lk 11–16 | Teated lk 17 ...

Lugupeetud Ettevõtjad! Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele ,, Viljandi valla lumelükkamise hange 4 piirkonnas ".   Hanke nimetus : Viljandi valla...

Viljandi valla lumelükkamise hange 4 piirkonnas

Lugupeetud Ettevõtjad! Viljandi Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust hankele ,, Viljandi valla lumelükkamise hange 4 piirkonnas ".   Hanke nimetus : Viljandi valla...

Adven Eesti sõlmis 12-aastase soojusega varustamise lepingu Rakvere Farmidega Adven Eesti AS sõlmis pikaajalise soojusenergiaga varustamise lepingu AS-iga  Rakvere Farmid Ekseko...

Adven Eesti sõlmis 12-aastase soojusega varustamise lepingu Rakvere Farmidega

Adven Eesti sõlmis 12-aastase soojusega varustamise lepingu Rakvere Farmidega Adven Eesti AS sõlmis pikaajalise soojusenergiaga varustamise lepingu AS-iga  Rakvere Farmid Ekseko...

Eesti Post kolib Viljandi vallas 5. jaanuarist  postiteenused postkontorist inimestele lähemale ja annab inimestele võimaluse senisest sobivamatel aegadel oma postiasju ajada. See, et...

Eesti Post kolib Viljandi vallas postiteenused klientidele lähemale

Eesti Post kolib Viljandi vallas 5. jaanuarist  postiteenused postkontorist inimestele lähemale ja annab inimestele võimaluse senisest sobivamatel aegadel oma postiasju ajada. See, et...

KUTSUME ÜLES PAKKUMA KODUMAJUTUST Viljandi 2015 Rahvusvaheliste Hansapäevade korraldusmeeskond kutsub  VILJANDI VALLA ELANIKKE  üles pakkuma  rahvusvaheliste...

KUTSUME ÜLES PAKKUMA KODUMAJUTUST

KUTSUME ÜLES PAKKUMA KODUMAJUTUST Viljandi 2015 Rahvusvaheliste Hansapäevade korraldusmeeskond kutsub  VILJANDI VALLA ELANIKKE  üles pakkuma  rahvusvaheliste...

Viljandi valla geoportaali on laetud lisaks 2014 aasta teehoiutöödele üles valla arengukava tegevuskavaga samaks perioodiks (2015 - 2018) koostatud teehoiukava. See kajastab plaanilisi töid...

Valla teehoiutööde arengukava 2015-2018

Viljandi valla geoportaali on laetud lisaks 2014 aasta teehoiutöödele üles valla arengukava tegevuskavaga samaks perioodiks (2015 - 2018) koostatud teehoiukava. See kajastab plaanilisi töid...

OÜ Viiratsi Veevärgi ja Ramsi VK OÜ ettepanekul kooskõlastas vallavalitsus uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2015 OÜ Ramsi VK...

Vallavalitus kooskõlastas veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad

OÜ Viiratsi Veevärgi ja Ramsi VK OÜ ettepanekul kooskõlastas vallavalitsus uued veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuse hinnad mis hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2015 OÜ Ramsi VK...

Viljandi vallavalitsuse ettepanekust lähtuvalt muutub alates 20. novembrist 2014.a. bussiliini nr 68 Viljandi – Pärsti – Viljandi (tööpäevased väljumised) sõiduplaan. Endise 6.50 ja 7.30...

Viljandi valla elanike tegelikud vajadused muudavad bussiaegu

Viljandi vallavalitsuse ettepanekust lähtuvalt muutub alates 20. novembrist 2014.a. bussiliini nr 68 Viljandi – Pärsti – Viljandi (tööpäevased väljumised) sõiduplaan. Endise 6.50 ja 7.30...

Laupäeval õnnistas Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus Jaani kirikus Viljandi valla lipu.  Õnnistamisnaelad lõid praost Marko Tiitus, volikogu esimees Hellar Mutle, vallavanem Ene...

8. novembril õnnistati Viljandi Jaani kirikus Viljandi valla lipp

Laupäeval õnnistas Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus Jaani kirikus Viljandi valla lipu.  Õnnistamisnaelad lõid praost Marko Tiitus, volikogu esimees Hellar Mutle, vallavanem Ene...

01. novembril toimus Ramsi Vaba Aja Keskuses vallavanema vastuvõtt meie kõige väiksematele - aprillist augustini sündinud laste peredele. Traditsiooniliselt anti meie kõige pisematele valla...

01. novembril toimus Ramsi Vaba Aja Keskuses vallavanema vastuvõtt kõige väiksematele

01. novembril toimus Ramsi Vaba Aja Keskuses vallavanema vastuvõtt meie kõige väiksematele - aprillist augustini sündinud laste peredele. Traditsiooniliselt anti meie kõige pisematele valla...

Näitan: 981-1 000
Elemente lehe kohta 20
of 55