Uudista uut vallalehte! Oktoobri numbris: Aktiivne kaasava eelarve protsess - lk 1 ja 2 Kolga-Jaani bussiootepaviljoni konkurss ja Viljandi valla aasta õpetajad -...

Ilmunud on oktoobrikuu Viljandi Valla Teataja

Uudista uut vallalehte! Oktoobri numbris: Aktiivne kaasava eelarve protsess - lk 1 ja 2 Kolga-Jaani bussiootepaviljoni konkurss ja Viljandi valla aasta õpetajad -...

Hanke eesmärk: Hanke eesmärgiks on leida majanduslikult soodsaim pakkuja audiitorteenuse teostaja leidmiseks, kelle ülesandeks on konsulteerida kogu lepinguperioodi vältel ja auditeerida...

Väikehanke: "Audiitorteenus 2020-2022"

Hanke eesmärk: Hanke eesmärgiks on leida majanduslikult soodsaim pakkuja audiitorteenuse teostaja leidmiseks, kelle ülesandeks on konsulteerida kogu lepinguperioodi vältel ja auditeerida...

Vallavalituse kantselei töötajad on kolmapäeval, 14. oktoobril, alates kella 12-st koolitusel ja kodanike vastuvõttu ei toimu. Neljapäeval, 15. oktoobril, viibivad Viljandi vallavalitsuse...

Vallavalitsuse ametnikud on koolitusel

Vallavalituse kantselei töötajad on kolmapäeval, 14. oktoobril, alates kella 12-st koolitusel ja kodanike vastuvõttu ei toimu. Neljapäeval, 15. oktoobril, viibivad Viljandi vallavalitsuse...

Kolga-Jaanis ja Leies alustas vastuvõttu uus perearst Olga Notberg, kelle firma OÜ MaaArst sai Terviseametilt tegevusloa. Arsti vastuvõtuajad leiate valla kodulehelt www.viljandivald.ee. ...

Kolga-Jaanis ja Leies võtab nüüd vastu uus perearst

Kolga-Jaanis ja Leies alustas vastuvõttu uus perearst Olga Notberg, kelle firma OÜ MaaArst sai Terviseametilt tegevusloa. Arsti vastuvõtuajad leiate valla kodulehelt www.viljandivald.ee. ...

Täna avati Tarvastu Gümnaasiumi valges majas sümboolselt uus lasteaiarühm. Lapsed on aga uues rühmas saanud olla juba 1. oktoobrist saadik. Tänavu suvel asus Tarvastu piirkonda elama uusi...

Tarvastu lasteaed avas uue rühma gümnaasiumi hoones

Täna avati Tarvastu Gümnaasiumi valges majas sümboolselt uus lasteaiarühm. Lapsed on aga uues rühmas saanud olla juba 1. oktoobrist saadik. Tänavu suvel asus Tarvastu piirkonda elama uusi...

Kandidaadilt ootame: Vastavust pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele Head suhtlemisoskust ja valmisolekut koostööks. Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 15....

Viiratsi Lasteaed Rüblik ootab oma meeskonda lastaiaõpetajat.

Kandidaadilt ootame: Vastavust pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele Head suhtlemisoskust ja valmisolekut koostööks. Avaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid saata hiljemalt 15....

12.-17. oktoobrini toimub Mulgi nädal, mille raames jagatakse teadmisi mulgi kultuuri eri tahkudest, sealhulgas ajaloost, piirkonna rahvariiete kandmise traditsioonist ja keele eripäradest....

Mulgi nädal toob fookusesse Mulgimaa keele- ja kultuuripärandi

12.-17. oktoobrini toimub Mulgi nädal, mille raames jagatakse teadmisi mulgi kultuuri eri tahkudest, sealhulgas ajaloost, piirkonna rahvariiete kandmise traditsioonist ja keele eripäradest....

Heimtali kooli spordihoones peeti 8. oktoobril õpetajate päevale pühendatud pidulik aktus. Kuulutati välja ka aasta parimad õpetajad. Viljandi vallavanem Alar Karu ütles oma aktusel peetud...

Kuulutati välja Viljandi valla aasta õpetajad

Heimtali kooli spordihoones peeti 8. oktoobril õpetajate päevale pühendatud pidulik aktus. Kuulutati välja ka aasta parimad õpetajad. Viljandi vallavanem Alar Karu ütles oma aktusel peetud...

Kolga-Jaani ja Leie piirkonna perearst Olga Notberg on saanud loa ja alustab vastuvõtte Leies. Kolga-Jaanis peaksid perearsti vastuvõtud algama paari päeva pärast. Perearst vastuvõtud...

Kolga-Jaanis ja Leies perearst alustab vastuvõtte Leies

Kolga-Jaani ja Leie piirkonna perearst Olga Notberg on saanud loa ja alustab vastuvõtte Leies. Kolga-Jaanis peaksid perearsti vastuvõtud algama paari päeva pärast. Perearst vastuvõtud...

Mustla vee ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine esimese etapi tööd on valmis saanud. Ehituse kogumaksumus oli 1 953 617 eurot, millest KIK toetas töid 1,07 miljoni euroga. ...

Mustla inimesed saavad liituda ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga

Mustla vee ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine esimese etapi tööd on valmis saanud. Ehituse kogumaksumus oli 1 953 617 eurot, millest KIK toetas töid 1,07 miljoni euroga. ...

Lõppes Viljandi valla esimese kaasava eelarve hääletus.  Enim hääli kogus ettepanek „Surva silla ujumiskoha renoveerimine Tänassilma jõe kaldal".   12-le ettepanekule anti...

Viljandi valla kaasava eelarve hääletuse võitis Surva silla ujumiskoha renoveerimise idee

Lõppes Viljandi valla esimese kaasava eelarve hääletus.  Enim hääli kogus ettepanek „Surva silla ujumiskoha renoveerimine Tänassilma jõe kaldal".   12-le ettepanekule anti...

Sügisene lehtede äravedu Viiratsi ja Ramsi alevikus toimub 26.10-30.10. Palume lehed paigutada kottidesse. Lehtede üleandmise soovist palume teavitada keskkonnaspetsialist Liisa Kaasikut...

Sügislehtede äravedu Viiratsis ja Ramsis

Sügisene lehtede äravedu Viiratsi ja Ramsi alevikus toimub 26.10-30.10. Palume lehed paigutada kottidesse. Lehtede üleandmise soovist palume teavitada keskkonnaspetsialist Liisa Kaasikut...

Tunnustamaks Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid üliõpilasi, annab Viljandi vallavalitsus õpingute jätkamiseks välja kaks nimelist aastastipendiumit. Aino...

Viljandi vald jagab üliõpilasstipendiume

Tunnustamaks Viljandi vallast kõrgemasse õppeasutusse õppima läinud hästi õppivaid üliõpilasi, annab Viljandi vallavalitsus õpingute jätkamiseks välja kaks nimelist aastastipendiumit. Aino...

Seoses  koroonaviiruse puhanguga Eestis, luuakse bussijuhtide tervise kaitsmise eesmärgil Viljandi linna lähedal sõitvatel liinidel nr 2, 2A, 6, 7, 8, 9 ja 10   bussis...

Bussidesse enam esiuksest siseneda ei saa

Seoses  koroonaviiruse puhanguga Eestis, luuakse bussijuhtide tervise kaitsmise eesmärgil Viljandi linna lähedal sõitvatel liinidel nr 2, 2A, 6, 7, 8, 9 ja 10   bussis...

Hanke eesmärk: Väikehanke eesmärgiks on Viljandi vallas Kolga-Jaani alevikus asuva Kolga-Jaani Põhikooli hoone võimla rekonstrueerimistööde projekteerimine põhiprojekti staadiumis koos...

Väikehange: "Kolga-Jaani Põhikooli võimla rekonstrueerimise projekteerimine"

Hanke eesmärk: Väikehanke eesmärgiks on Viljandi vallas Kolga-Jaani alevikus asuva Kolga-Jaani Põhikooli hoone võimla rekonstrueerimistööde projekteerimine põhiprojekti staadiumis koos...

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Sinialliku külas Vahe tee 5 katastriüksusele 13.09.2006 kehtestatud detailplaneeringus lubatud...

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine Sinialliku küla Vahe tee 5 katastriüksusele

Viljandi Vallavalitsus teatab projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamisest Sinialliku külas Vahe tee 5 katastriüksusele 13.09.2006 kehtestatud detailplaneeringus lubatud...

Leie Põhikool otsib alates novembrist ajaloo ja ühiskonnaõpetuse asendusõpetajat 7 tundi nädalas. Avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest esitada digiallkirjastatult 19....

Leie Põhikool võtab tööle asendusõpetaja

Leie Põhikool otsib alates novembrist ajaloo ja ühiskonnaõpetuse asendusõpetajat 7 tundi nädalas. Avaldus, CV ja koopiad haridust tõendavatest dokumentidest esitada digiallkirjastatult 19....

Täna toimus Viljandi vallavalitsuse hoones Viljandi valla juhtide kohtumine Kõrgema Kunstikooli Pallas juhtidega. Arutati Viljandi-Tartu maantee alguses oleva ringtee haljasalale...

Kõrgem Kunstikool Pallas ja Viljandi vald sõlmisid koostööleppe

Täna toimus Viljandi vallavalitsuse hoones Viljandi valla juhtide kohtumine Kõrgema Kunstikooli Pallas juhtidega. Arutati Viljandi-Tartu maantee alguses oleva ringtee haljasalale...

Haridusspetsialist korraldab ja koordineerib Viljandi valla haridusalast tegevust. Tööülesanded: Viljandi valla hallatavate haridusasutuste tegevuse ja koostöö koordineerimine...

Viljandi vallavalitsus võtab tööle haridusspetsialisti

Haridusspetsialist korraldab ja koordineerib Viljandi valla haridusalast tegevust. Tööülesanded: Viljandi valla hallatavate haridusasutuste tegevuse ja koostöö koordineerimine...

Laupäeval teistkordselt toimunud Maal elamise päeval külastas omavalitsuste asutusi, külamaju, ettevõtteid ja sündmusi üle 17 000 inimese, kelle seas olid nii valdade elanikud ise kui ka maale...

Kolga-Jaanit ja Tarvastut käisid maal elamise päeva raames kaemas inimesed Tallinnast, Tartust, Viljandist ja mujaltki

Laupäeval teistkordselt toimunud Maal elamise päeval külastas omavalitsuste asutusi, külamaju, ettevõtteid ja sündmusi üle 17 000 inimese, kelle seas olid nii valdade elanikud ise kui ka maale...

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 73