Viljandi Vallavalitsuse istungid

Töökord

Viljandi Vallavalitsuse töökord määrab kindlaks valitsuse, kui valla täitevorgani töökorra lähtudes seadusest, valla põhimäärusest ning volikogu õigusaktidest. Viljandi Vallavalitsuse töökord on leitav Riigi Teatajas:

Vastuvõetud õigusaktid

Vastavalt Riigi Teataja seadusele avaldatakse omavalitsuste poolt vastuvõetud ja avaldamiseks esitatud üldist tähtsust omavad õigusaktid Eesti Vabariigi ametlikus väljaandes Riigi Teataja:
Vastavalt avaliku teabe seadusele registreeritakse asutuses koostatud ja allkirjastatud õigusaktid asutuse dokumendiregistris. Viljandi Vallavalitsuse poolt vastuvõetud õigusaktid on leitavad valla dokumendiregistrist: 

Protokollid

Viljandi Vallavalitsuse istungite protokollid on leitavad valla dokumendiregistrist: