Vanarehvid

Eestis kehtiv jäätmeseadus kehtestab nn probleemtoodetele tootjavastutuse põhimõtte, mis tähendab, et tootja on kohustatud tagama tema valmistatud, edasimüüdud või sisseveetud probleemtootest tekkivate jäätmete kokku kogumise ja nende taaskasutamise või kõrvaldamise. 

Probleemtoote hulka kuulvad vanarehvid, mootorsõidukid ja nende osad, elektri- ja elektroonikaseadmed, nende osad ning patareid ja akud.

Viljandi vallas saavad kodanikud (eraisikud) aastas tasuta üle anda 8 sõiduauto rehvi järgmistes kogumiskohtades:

Ülensi külas Jäätmejaama kinnistul (Mustla aleviku piiril)

T 12-18 K,R,L 10-18

Lisainfo telefonilt 5196 6562

 

Samuti saavad valla elanikud anda tasuta üle kuni 8 sõiduauto rehvi aastas Viljandi jäätmejaamas:

Pärnu mnt 36, Viljandi

E-R 9-18, L 9-15

Lisainfo telefonilt 435 5025

 

Suuremate vanarehvide koguste korral palun pöörduda MTÜ Rehviringlus poole.
Aadress: Tartu mnt 119, Tallinn 10112
Tel: +372 5125 833
 
Vastuvõtu tingimused leiate aadressilt www.rehviringlus.ee/vastuvotu-tingimused ja kogumispunktide asukohad aadressilt www.rehviringlus.ee/leia-kogumispunkt.