Viljandi Valla Teataja
« Tagasi

Lemmikloomade pidamise eeskirja on täiendatud

Viljandi Vallavolikogu võttis detsembris vastu määruse lemmikloomade pidamise nõuete reguleerimiseks vallas.

Täiendatud ja kohandatud Viljandi valla koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt tuleb loomapidajal (lemmiklooma omanikul) looma tuvastamiseks loom nõuetekohaselt märgistada. Nõuetekohane märgistus on tegevusluba omava veterinaararsti poolt mikrokiibistamine või tätoveeringuga märgistamine, samuti on sobilik märgistus kaelarihm koos loetava registreerimisnumbri või loomapidaja telefoninumbriga.

Loomaomanik peab uue kehtiva eeskirja kohaselt tagama ja korraldama oma koera registreerimise üleriigilise levikuga lemmikloomaregistris. Kasside ja muude lemmikloomade registreerimine on soovituslik. Registreerimine tuleb korraldada kümne päeva jooksul alates looma kolmekuuseks saamise päevast.

Registreeritud looma surmast tuleb registripidajat samuti teavitada 10 päeva jooksul.

Üleriigilise levikuga lemmikloomade registrisse teevad kandeid loomakliinikud ja veterinaararstid.

Milleks on registreerimine vajalik? Põhjus on väga lihtne. Peamiselt seisneb see selles, et lemmikloomade registreerimine aitab tuvastada loomapidajat ja looma elukohta. Tähtis on saada looma leidmisel tema kohta informatsiooni. Kui loom on märgistatud nõuetekohaselt ja registrisse kantud, on võimalik loomapidaja ja lemmikloom taas kokku viia.

Loomapidaja peab jätkuvalt tagama looma pidamisel ohutuse ja turvalisuse kaaskodanikele ning teistele loomadele. Loomad ei või vabalt joosta avalikus kohas, lubatud on ikka ainult rihma otsas (agressiivse looma korral suukorviga) ja koos peremehega liikumine. Samuti peab olema takistatud looma pääsemine oma kodust ning juhul, kui lemmikloom on siiski pääsenud lahti, tuleb omanikul kohe tegutseda ja korraldada looma püüdmine. Koerte vabalt liikumine on Viljandi vallas endiselt probleem, ikka teatatakse siit ja sealt lahtiselt liikuvast, ründavast või kurjast koerast. Loomaomanik peab vastutama, et tema lemmikloom on hoolitsetud ja hoitud vastavalt nõuetele.

Lemmiklooma väljaheidete kohene koristamine avalikust ruumist on samuti jätkuvalt loomapidaja kohustus. Eriti oluline on puhtuse hoidmine üldkasutatavatel mänguväljakutel ja haljasaladel.

Lahtiselt peremeheta liikuvaid loomi püüab Viljandi valla territooriumil Varjupaikade MTÜ, asukohaga Mustivere küla, Tüma, Viljandi vald. Vallakodanikud võivad alati helistada sinna, et saada abi koduta jäänud hulkuvale loomale. Kui vabalt liikuv lemmikloom on aga põhjustanud materiaalse kahju või tervisekahjustuse, tuleb ühendust võtta politseiga.

Vaktsineerimise osas midagi muutunud ei ole: endiselt on vaja loomad marutaudi vastu korduvalt vaktsineerida ning looma teadmata põhjusel ebaloomuliku käitumise või surma korral tuleb kohe teavitada tervisekaitse- ja veterinaarasutust põhjuste selgitamiseks.

Muudatused uues eeskirjas peaksid kergendama ja arusaadavamaks muutma loomapidamise õigused ja kohustused meile, Viljandi valla rahvale.

 

Karin Saar,
keskkonnaspetsialist