Viljandi Valla Teataja

Päike hakkab mitme Viljandi vallas tegutseva ettevõtte heaks tööle

Mullu augustis ründas jänesekostüümi riietunud mees Viljandi vallamaja, sest ta ei saanud luba päikesepaneelide paigaldamiseks väärtuslikule põllumaale. Vaatamata sellele vahejuhtumile kerkis Viljandi valda mitmeid päikeseparke ja polnud probleemi loa saamisega, kui see taheti teha õigesse kohta.

Vallavanem Alar Karu ütles, et vald näitas eelmisel aastal rohelist tuld 12 päikesepargi rajamiseks, millest sai aasta lõpuks kasutusloa viis. „Kui vaadata Viljandi ümbrust täna, siis on valminud või valmimas väga palju päikeseelektrijaamu. See näitab ka, kui palju meil on ettevõtlikke inimesi, kes soovivad elektrienergiat ise toota ja teha seda keskkonda säästvalt," lausus Karu.

Valla planeeringuspetsialist Raivo Laidma ütles, et päikese abil energia tootmine muutus eelmisel aastal aktuaalseks kogu Eestis tänu riigi toetusmeetmele jaamade rajamiseks. „Ju see paljusid motiveeris ja ainult aadete pinnalt alternatiivenergia vastu poleks kaugeltki nii palju sündinud," lisas ta. Laidma sõnul on praegu koostatavas üldplaneeringus aktuaalne ka alternatiivenergia tootmiseks sobilike maa-alade ja tingimuste määramine.

Ettevõtja Mark Orava eestvedamisel kerkis Viljandi valda mullu neli päikeseelektrijaama. Orav ütles, et ta ei pidanud vallalt loa saamiseks isegi oravakostüümi selga panema. Selleks, et mõtet ellu viia, oli ettevõtja sõnul vaja kolme komponenti: õige sihtotstarbega maad, mõistlikel tingimustel elektrileviga liitumise võimalust ning rahastust. Ühe projekti maksumuseks kujunes Mark Orava sõnul ligi miljon eurot ning nemad kasutasid lisaks omafinantseeringule ka panka.

2018. aasta lõpuni sai taotleda taastuvenergia toetust võimsate ehk 50-999 kilovatiste päikeseparkide rajamiseks, mis tähendab seda, et võrguettevõtja Elering maksab päikeseenergia tootjatele järgmised 12 aastat 0,0537 eurot kilovatt-tunni kohta.

„See 5,5 mega, mille me ehitasime, on Eesti üks suuremaid," märkis Mark Orav. Reaalselt hakkab asi toimima nii, et kolm parki on ehitatud tööstuste kõrvale ning üks toodab voolu ainult Eleringi. Päikesest saadud energiat hakkavad kasutama osaühingud Pinska Grupp, Ekspert Baltic ning Airok. Mark Orava sõnul sai parkide rajamine nii suures mahus võimalikuks ka seetõttu, et päikesepaneelide hinnad kukkusid viimastel aastatel kordades.

Orava sõnul on nende päikesepargid ehitatud natuke teistmoodi kui mujal Eestis. Kui tavaliselt paigaldatakse paneelid maapinnast umbes poole meetri kõrgusele, siis nende rajatud pargid on rohkem kui meetri kõrgusel. „Hakkame all pidama lambaid, kes niidavad meie eest heina ära ja aitavad sel moel seda tootmismaad mitmeotstarbeliselt kasutada," rääkis ettevõtja. Loomi, kelle tarbeks külvatakse maha ristikut ning kõrrelisi, hakatakse paneelide all karjatama alates 2020. aasta kevadest. 

Ketlin Beljaev