Viljandi Valla Teataja

Planeerime koos valla tulevikku

Lähtuvalt Viljandi vallavolikogus kokkulepitust, vaatab volikogu ja vallavalitsus Viljandi valla arengukava ja eelarvestrateegia üle igal aastal ning vajadusel täpsustab vähemalt nelja eelseisva aasta eesmärke ja tegevusi. Selleks ongi õige aeg enne järgmise aasta valla eelarve koostamist, ehk siis septembris-oktoobris.

 Tänavused valla arengukava arutelud rahvaga planeerisime Kolga- Jaani, Tarvastusse, Viiratsisse, Saarepeedile ja Ramsile. Kindlasti oleks oodanud suuremat osavõttu, samas aga sai saata ettepanekuid ka kirjalikult ning seda võimalust paljud kasutasid.

 Ettepanekuid ja soove laekus päris palju ja kõiki kohe ellu viia ei ole võimalik, aga kindlasti on käes aeg, mil tuleks ühiselt arutada, mis järjekorras peaksime oma tulevikku kujundavaid plaane ette võtma. Üks piirav tegur uute ettepanekute arvestamisel on kehtiv liitumisleping, millest peame kinni pidama ja eelkõige seal kirjas olevaid kokkuleppeid täitma.

 Rõõm oli näha, et Kolga-Jaani kohtumisele oli kogunenud palju rahvast – see näitab, et inimesi huvitab piirkonna areng ja samas ollakse ka ise valmis panustama edasiviivate ideedega. Oleme Kolga-Jaanis viimasel ajal suutnud ka üht-teist ära teha: renoveerisime küttetrassid, hooldekodu ümberkorraldamise tööd peaksid kohe lõppema, mänguväljak saab aasta lõpuks valmis ja alustame ka lasteaiahoone renoveerimise projektiga. Kohtumiselt jäid kõlama mitu uut murettekitavat teemat: bussiootepaviljoni remondi vajadus, teetõkiste paigaldamise vajadus alevikku läbivale maanteele jne. Kirja said kõik mured ja nüüd püüame järgemööda neid ka lahendama hakata.

  Mustlas oli rahvast meiega kohtumas märgatavalt vähem, ju siis oli muresid vähem … Samas saime kohalolijatega arutada Mustla elu-olu lähiajal oluliselt mõjutavat vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise teemat. Tööd on mahukad ja kaevetöid tuleb ette väga suures ulatuses. Kindlasti muutub ajutiselt ligipääsetavus paljude kodude juurde ja autode parkimisega saab olema keeruline. Samas usun, et kui saime hakkama peatänava remondiga, siis saame hakkama ka nüüd. Siinjuures soovin kõigile kannatlikku meelt ja head närvi nende kaevetööde ajaks. Usun, et palju kirutud Aia tänavgi saab nende tööde lõpus ilusti korda tehtud.

 Sel aastal ei olnud Viiratsis nii palju rahvast, kui eelmisel korral, aga selle eest laekus Viiratsi piirkonnast väga palju ja häid ettepanekuid arengukava jaoks. Eriti palju oli neid, mis puudutasid tänavavalgustust. Kindlasti püüame neid muresid järk-järgult lahendada – nii nagu rahalised ressursid võimaldavad. Kõlama jäi Viiratsi inimeste kõige suurem soov – uue võimla ehitamine Viiratsisse.

Saarepeedi rahvamajas oli küll piirkonna esindajaid vähe, aga samas saime väga hea ülevaate inimeste probleemidest ja soovidest. Rahvamaja saali põrand sai küll just sel aastal uus tehtud, aga lava, lava valgustus ning tehnika vajavad kindlasti uuendamist. Saarepeedi koolis on kohe valmimas koolihoone ventilatsioonisüsteem, aga mured sellega veel ei lõpe: koolipere suurim soov oli õpilastele uue tehnoloogiaklassi ehitus. Püüame neid soove toetada valla järgmises eelarves.

 Kõige enam rahvast osales Ramsi arutelul. Ramsi Vaba Aja Keskuses oli nii eakaid kui noori ja nii said tähelepanu kõigi vanusegruppide soovid, alates võrkpalliplatsist ja kergliiklustee äärsest hekist ning lõpetades sauna katusega.

 Suur tänu kõigile, kes olid valmis kaasa mõtlema ja panustasid oma ettepanekutega valla arengusse!

Alar Karu,

vallavanem

 

Fotol: Kolga-Jaani rahvaga kohtumine Kolga-Jaani raamatukogus

Foto: Alar Karu