Jäätmekonteineri harvema tühjendamise taotlus

Teenuse üldandmed
 

Kirjeldus 

Korraldatud jäätmeveoga tingimuste muutmist taotletakse selleks, kui soovitakse jäätmemahutite tühjendamist sätestatust harvem.
Selleks esitada jäätmevaldajal Viljandi Vallavalitsusele kirjalik ja põhjendatud taotlus. 

Kestvus

Vastuse tehtud avalduse edasise menetlemise kohta saate 30 tööpäeva jooksul avalduse tegemisest arvates.

Õigusaktid

Vastutaja

Liisa Riiner, liisa.riiner@viljandivald.ee, telefon 5301 1640

 


Teenuse taotlemine kohalpeal
 

Vajalikud sammud

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või Viljandi vallamajast.
Vastuvõtuajad: E. T. K. 8.00-16.30, N 8.00-18.00, R. 8.00-15.00 (lõuna 12.00-12.30)

Vajaminevad dokumendid

 

Viide


Teenuse taotlemine elektrooniliselt

 

Vajalikud sammud

Esitada vallavalitsusele  aadressile viljandivald@viljandivald.ee digitaalselt allkirjastatud vormikohane avaldus

Vajaminevad dokumendid

 

Viide